Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Generalforsamling d. 23.feb. 2006

Formandsberetning. v/ Harry Klith

Jeg har indvilget i at aflægge formandsberetningen, da  Bruno jo pga. af sin udsendelse til Afghanistan ikke  har kunnet være med i ret meget af det, der er sket i  årets løb og der er sket forskellige ting.

Vi begynder med arrangementerne.

I Februar havde vi i samarbejde med Brugsen en Musikcaféaften , hvor der var vinsmagning. 116 deltog. Vi skulle vælge hvilken vi , der skulle være Årets Ejsingvin. Valget faldt på en god sydafrikansk rødvin  på en syrach drue. Der var også  etikettekonkurrence, som  blev vundet af Naja Vestbjerg. Hun har motivet, som vi alle kender med Surfere på fjorden. Derefter var der lejlighed til en god svingom til byorkestrets musik. En dejlig aften i godt selskab og kære venner successen gentages d. 10 marts. Så er det med at kridte skoen og komme her ned i Forsamlingshuset. Billetter købes i Brugse og husk så lige at tage naboen og  øvrige venner med.

Sidste års generalforsamling blev afviklet i marts med fællesspisning, som det jo også er sket i aften. Der var omkring 40 deltagere. Emil Poulsen, Sevel underholdt  med jydsk lune. Og lune var der. Jeg var ikke med, men har fået at vide, at det var hyggeligt

Det første arrangement efter generalforsamlingen var også i marts. Det var i Hallen. Det var  Forårsfesten  med spisning og dans, som vi er med til at arrangere sammen med  EBK , Fritidsklubben, Hallen og Forsamlingshuset. Den foregik som sædvanligt i hallen  Det var en dejlig aften med rigtig mange mennesker. Den gav et pænt overskud til foreningernes arbejde.

I juni havde vi Skt. Hans arrangementet i anlægget ved Børnehuset. Der var omkring 100 med og Ingrid Hvass holdt båltalen og arrangerede sanglege for børnene, et rigtig godt initiativ. Aftenen var gratis, men man kunne købe øl, vand, Irish coffee, alm. kaffe, te og kage, samt ristede bananer med chokolade (de var ikke en succes). Børnene fik popcorn og lavede snobrød som vanligt. En dejlig aften med et forrygende godt vejr. Det var Danmark fra sin smukkeste side.

I oktober deltog foreningen sammen med skolen i en musikcaféaften i hallen. Det var lærer Bent Bjerregaard, der var primus motor. Ud over skolens kor medvirkede forskellige musikgrupper med bl.a. harmonikaer men også andre instrumenter, kor og folkedansere. Man kunne nyde musikken, sangene, synge med og hvis man havde lyst, så også danse med. Man købe drikkevarer og brød . Det var en virkelig god aften og jeg vil her benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for sagen, for der bliver endnu en Musikcaféaften i september. Det er faktisk helt flot, at vi i Ejsing kan få besøg af musikere og folkedansere lang vejs fra. Nogle tror, at det kun er for skolens elever og forældre, men intet er mere forkert. Det er for os alle.  Jeg har deltaget 2 gange og begge gange har det været en kanonoplevelse. Så husk det og kom hen i Hallen og få oplevelsen i september og få nogle flere med. Arrangemanter har det med ikke at blive gentaget, hvis der ikke er tilhørere. De ca. 90 der deltog fik en god oplevelse, men der skal flere til, for at det kan gå rundt. Vi stiller med praktisk hjælp  og skolen måtte betale et underskud.

(Bent har allerede til 2007 planer om et stort tatoo, hvor regiments- og  byorkestre fra  hele Europa kommer. De kommer til Ejsing og til Holstebro  )

Videre. Næste arrangement var i samarbejde med menighedsrådet. Beboerforeningen stod for indholdet. Vi havde fællesspisning her og derefter fortalte  vores værts kone, Bente Rønbjerg om  sit ”hjælp-til-selvhjælp- program i Afrika” Om sin rejse derned og lære kvinder at strikke på strikkemaskiner, så de kunne skaffe sig et udkomme og øge deres selvstændighed og uafhængighed af andres almisser. Der var 55 deltagere. I dette år står menighedsrådet for indholdet, som offentliggøres senere.

På et tidspunkt i efteråret var der orienteringsaften  om de renoverede seniorboliger.

Her blev dannet en forening og beboerforeningen forpligter sig til at komme med forslag til bestyrelse i Ejsing seniorboliger

1.søndag i advent var vi i kirke og derefter deltog næsten alle i  juletræstænding på torvet og efterfølgende samling i skolens aula til gløg og æbleskiver. Lindy gik rundt som nissefar og delte flødekarameller ud til børnene. Og det gjorde han godt Tak for den indsats. Arrangementet var gratis . Det er for beboerforeningen en ren udgift. Næsten alle juletræets pærer bliver skiftet, hvert år, hvilket ikke er en billig fornøjelse. Men det er træet så til gengæld.

Her i  slutningen af januar havde vi et arrangement, der hed  kom og syng med. Jakob Nyborg fra Struer førte os gennem sange af HC Andersen og  nogle af årstidens, samt kendte viser. Han havde en forsanger/backinggruppe, der bestod af Alice Hougaard, Lis Ransborg og Jørn Hjort. Der var 30  der deltog, hvilket var for lidt , men de, der var med havde en dejlig oplevelse.

Foreningens  økonomi er rimelig . Vi har et overskud at stå imod med på  små 5.000 kr. Bodil vil senere redegøre nærmere.

Andet

 I løbet af foråret stod vores formand Jørn Peter Israelsen  af.  Han havde skiftet arbejde og blev hårdt ophængt, så han  trådte ud af bestyrelsen og i hans sted fortsatte Bruno Kalhøj, der var næstformand. Han har været en del væk, så den øvrige bestyrelse har deltes om de opgaver, der var.  Tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og gnidningsfrit  samarbejde,

Og samarbejde har vi også udenfor foreningen. Jeg har allerede nævnt  vore lokal samarbejdspartnere, men vil også nævne, at Marie repræsenterer foreningen i Lokalrådet, en kreds af de forskellige beboerforeninger i   for Vinderup Vinderup kommune. Opgaven er at varetage landsbysamfundene i den nye store kommune vi går ind i.

Lokalrådet bestemmer bl. andet , hvem der skal have del i landsbypuljen.  Vi har lige ansøgt om 30.000 kr. til at hjælpe med at få overdækket bålpladsen på skolens legeplads. Den bruges af mange og vil blive endnu mere brugt, hvis vi får sat en hat på. Både firmaer og private har allerede givet tilsagn om at ville sponsorere  til projektet.

Tegningerne kan ses i den lille sal.

Et andet projekt, der er i gang er de såkaldte Boksehandskers arbejde med at få lavet store parceller til udstykning, for at få trukket flere til Ejsing. Vi vil jo ggerne bevare skolen i lokalsamfundet, m en må nok se i øjnene, at børnetallet ikke er for stort.

Et af de næste projekter man kunne tage fat på i Boksehandskeregi er at få lyslederkabler til Ejsing. Det vil bl. andet kunne betyde hjemmearbejdspladser, billigere telefon og flere tv programmer lettere adgang til at købe varer over nettet. I det hele taget en større uafhængighed og hjælp til øget bosætning.

En af bestyrelsens beslutninger er, at vi vil være bedre til at tage på besøg med en buket eller en flaske vin og  sige god dag og velkommen til tilflyttere. Vi vil gerne have jeres hjælp til at være med til at informere os om tilflyttere. Det kan være lidt svært at være helt informeret.

Vi efterlyser gode ideer til arrangementer.  Oplever I noget, som I synes kunne være en god idé at få til Ejsing, så tag telefonen og ring til en af os.

Det samme gælder  tiltag, der kan være med til at sætte Ejsing på kortet, eller gøre det lidt bedre at være Ejsingborger.

Til slut  . tak for lydhørhed under beretningen.