Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Formandens beretning.

Notat: Bestyrelsesformand Hanne Taaning: …….

Beboerforeningen har været optaget af,

Vi starter bagfra, først var det Sankt hans, som så mange gange før var det godt besøgt. Jørn Hjort var båltaler, tre spille mænd underholdt os og vejret var med os, -i det hele taget en god aften. Nyt Nyt nyt. I år afholder vi igen Sankt hans, datoen er jo den samme, men denne gang flytter arrangementet om på Skolens område, for at vi kan gøre brug af vores 1/3 færdiggjorte bålplads.

Båltaleren er endnu ikke på plads.. men der arbejdes på sagen.

 Iben Nagel Rasmussen tilbød at opføre "Esthers bog" den 15 aug.

Der blev anlagt fortov på det sidste stykke foran auto værkstedet og planen er også at der opsættes fart dæmpere i enden Gl. Landevej og Landtingvej. Det blev gjort i samarbejde med teknisk forvaltning i daværende Vinderup Kommune.

Så blev det jul, og træet blev tændt på torvet m/sang og julemand og efterfølgende æbleskiver og gløgg på skolen, her var der igen underholdning af byorkesteret også et hyggeligt arrangement der blev bakket op om.

Op til jul da lignede året pludselig ikke de foregående længere, for der var længe talt kommunesammenlægning og i den sammenhæng skole struktur debat.

Røster talte om at Ejsing skole skulle nedlægges og beboerforeningen blev med mange andre involveret da der blev afholdt "stormøde" om Ejsings fremtid her i forsamlingshuset. (den 1. nov.)

En udløber heraf blev at Beboerforeningen sammenkaldte til møde for div.

Formænd for respektive foreninger i Ejsing-Egebjerg.

Det første møde blev afholdt i dec. og der er aftalt endnu et, så der fremover bliver afholdt to årligt. Formålet med disse møder er at koordinere og formidle bedre foreninger imellem.

I forbindelse med sammenlægningen har der været taget flere initiativer og møder hvor Beboerforeningen har været deltager, både med lokalrådet og LaL, der har været hidkaldt ekspertise der fortalte og formidlede redskaber til os foreninger så vi kunne få nedfældet en landsbypolitik. Vi har haft møder med Holstebro kommune hvor debat om fremtiden for landsbyer var på dagsordenen. Skolestrukturdebatten er skudt i gang den 7. februar var det Bta Ejsings tur i Sevel..

Ejsing Beboerforening 22.02.2007

Protokolblad 16

Det har været en mundfuld, men det hænger sammen på den måde, at vi i beboerforening og landsbylaug ikke ville hægtes agterud når nu vi blev en lille del af en stor kommune.

Noget som landsbylavet har arbejdet meget i året der er gået. Svend vil fortælle mere om det om lidt når han får ordet. For de der ikke var bedre informeret end jeg selv, så er landsbylaget udsprunget af beboerforeningen og er en interesse gruppe af initiativrige mennesker der arbejder på at Ejsing fortsat kan være i vækst, det kan være alt fra beplantning til udstykning el andre kreative tiltag.

 Altså gode ting til gavn for os alle, og bevarelse af Ejsing-Egebjerg som vi kender det i dag.

Arbejdet her er også det der har foranlediget et nyt initiativ fra Beboerforeningens side, nemlig virksomheds kontingentet.

Landsbylauget har ikke haft deres egen selvstændige økonomi, hvilket har betydet at beboerforeningen har betalt når der har været grund til dette eks. til tegninger over udstykninger, kaffe til møder etc. Det er i længden en uholdbar situation der for kontingentet som skal anvendes tillandsbylavets aktiviteter. Vi håber at rigtig mange virksomheder vil bakke op om dette til gavn for os alle.

Midt i beretningen havde H T bedt Svend Ebbesen om at fortælle om, hvad Landsbylauget laver. Svend startede med at præsentere laugets medlemmer og med at fortælle, at Ejsing rent faktisk har 40 virksomheder. Derefter kom han ind på fællesskabet i Ejsing. Nogen siger I om Landsbylauget , men man bør sige vi, for vi er alle en del af et fællesskab.  Vi skal arbejde med på en udvikling, det modsatte eller passivitet er afvikling. Stilstand er døden – udvikling er en nødvendighed. Bosætningen står i stampe i øjeblikket. Der er brug for ca. 100 husstande mere. Nøglefærdige huse er nok ikke ideen, men derimod storparceller på op mod 1 tdr. land og med en rigtig beliggenhed. Vi tænker bebygget landskab frem for en tæt bybebyggelse.  Konkret 5 grunde bag Hellesvej med udsigt til ”egne dunhammer” idet der anlægges en sø. Hvad synes folk om ideen, hvordan skal vi finansiere den, indtil køberne har meldt sig. Vil nogen skyde penge i projektet?

Ole Olesen og Jørn Bedsted arbejder med at få lavet en ”skærmende beplantning”, så byens bagside skjules. Lodsejerne er positive og arbejder med på sagen. Vi håber det effektueres i foråret, dog kan ændring af tilskudsreglerne til en Landdistriktspulje få det trukket lidt ud.

Bredbånd introduceres i uge 25. Han kom ind på anvendelsen til TV, Internetadgang, telefon og erhvervsbrug i hjemmearbejdspladser.

Vi har tidligere vist vi kunne stå sammen og kan gøre det igen. Han henviste til eksempler som halbyggeri, og seniorboliger.

Til sidst har vi været MEGET optaget af vores bålplads. .. Det har nemlig vist sig, at vi ikke har økonomi til at færdiggøre projektet, som det ser ud nu. Vi fik lovning på hele lokalrådets pulje men den fik vi ikke og da var vi gået gang. Aktuelt står vi og mangler 26.000, -og har flere ansøgninger ude, men ikke noget svar endnu.

Dernæst skal jeg lige her kort nævne at vi har indstiftet en ny pris... en “årets forskønnelsespris" til næste års generalforsamling. Beboerforeningen modtager forslag og voterer om de indkomne forslag. Årets vinder modtager en metalplade (mess. el. stål) hvorpå der står "årets forskønnelsespris 200X

Ejsing Beboerforening 22.02.2007

Protokolblad  17

Tilslut vil jeg sige noget om et år som formand i Ejsing Beboerforeningen.

Det har været en overvældende og det har været desillusionerende. Overvældende pga. arbejdsbyrden og desillusionerende fordi det er et frivilligt hverv men rent faktisk mageligt kunne være en fuldtidsbeskæftigelse. Vi bliver som forening bombarderet med mange relevante emner, samtidig er der alle de faste arrangementer. Jeg ved ikke, om andre foreninger kender til det, men det har fået mig til at tænke!

Hvilket niveau skal vi vil have, hvad er vi/I tilfreds med, -for alt det vi kunne, involvere os i det til gavn for os alle, -det er mit indtryk at det er der få der er involveret i.

Det er med andre ord svært at få enderne til at nå sammen. Alene i dag med det aktuelle aktivitetsniveau så er der brug for ekstra hænder/hoveder.

Hvad ville det betyde for os alle hvis vi droslede ned på aktiviteterne for at synliggøre at vi har brug for hjælp. Ville det betyde noget??

Tak for ordet!

Hanne Taa.

Beretningen blev godkendt