Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

1.     Formandsberetning v. Lis Ransborg

Ad pkt 2: 
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen sidste år. Det har været et utrolig spændende og udfordrende år med mange forskellig opgaver. Det har taget en vældig masse tid, men det har også givet mange gode oplevelser.Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde. Det er en skam at 3 af jer ikke ønsker genvalg – men tak for jeres indsats i beboerforeningen, man må respektere, at arbejde og familie kommer forud for dette.Tilgengæld er jeg rigtig glad for at Bodil genopstiller, jeg håber meget, at hun bliver genvalgt, foreningen ville få svært ved at undvære hende som kasserer.Og nu til året der gik:

A. Afholdelse af arrangementer 2007

Februar:

Generalforsamling m. snestorm, fællessang, musik og underholdning v./Jacob Nyborg

Marts:

Musik café og vinsmagning – samt årsmøde i Lokalbrugsen

·           i samarbejde med Lokalbrugsen.Forårsfest i Ejsing-Egebjerg Hallen

·           i samarbejde med hallen, Ejsing Boldklub, Ejsing Fritidsklub og forsamlingshuset.

Juni:

Indvielse af Bålhytten – i forbindelse med Skt. Hans festen

·           fremover i samarbejde med Grundejerforeningen Østparken.

September:

Holstebro Åben ”Velkommen til Ejsing i telt på gågaden i Holstebro ”

·           i samarbejde med Holstebro Kommune - og mange personer fra forskellige foreninger i Ejsing.

November:

Valgdebat møde i forbindelse med folketingsvalget. Valgkaravanen kom til Ejsing med folketingsmedlemmer fra de 6 største partier.

·           i samarbejde med Ejsing skole.Fællesspisning med efterfølgende foredrag og filmfremvisning v./ journalist Per Hansen fra TV midt-vest.

·           i samarbejde med Ejsing Menighedsråd

December:

1. søndag i adventsarrangement med gudstjeneste, juletræstænding på torvet og julehygge i skolen·           i samarbejde med Ejsing menighedsråd.

 

B. Møder 2007

Bestyrelsesmøder ca. 1 pr. måned.Diverse planlægningsmøder i forbindelse med samarbejde med andre foreninger om arrangementer.

Derudover har én eller flere medlemmer af bestyrelsen deltaget i:Skolehøringsmøder i forbindelse med den kommunale skolestrukturdebat.L.A.G. (lokal aktions grupper)

·           orienteringsmøde m. Holstebro Kommune,

·           samt stiftende generalforsamling

·           og efterfølgende medlemsmøde.

Overrækkelse af pengegave til Bålhytten, ved arrangement i Y-mens klubben, Vinderup samt i forbindelse med Spar Sallings overrækkelse af check.

Fælles formandsmøder (halvårlige) – med deltagelse af formænd/rep. fra alle foreninger og bestyrelser i Ejsing. 

Møde på rådhuset med kommunaldirektør Lars Møller og Arne Lægaard vedr. den kommunale udstykning på Gl. Landevej.

Møde på rådhuset med alle beboerforeninger i Holstebro kommune – vedr. samarbejde mellem kommune og borger/beboerforeninger – samt udvikling af disses muligheder for indflydelse.Hvilket medførte, at vi kom med i projekt vækstgrupper for landdistriktsudvikling med kommunalt betalt konsulent bistand fra Team 2.

Lokale projekt møder vedr. projekt ” vækstgrupper for landdistrikstudvikling”

C. Diverse skrivelser 2007

Referat fra alle møder.

Kommuneplan strategi et kompendium på mange sider hvor vi bl.a. blev spurgt om Holstebro kommunes stærke og svage sider, samt hvad vi mente ville være en bæredygtig udvikling for kommunen, hvortil vi bl.a.svarede ” at vi mener Holstebro skal være én hel kommune, hvor man tilgodeser alle borgere. For os er det vigtigt, at både politikere og topembedsmænd, der skal træffe beslutninger om udviklingen i landdistrikterne går helhjertet ind i arbejdet og ser muligheder frem for forhindringer

…Ansøgning til årets landsby 2007

·           det blev vi ikke – det blev Gjøl!

Ansøgning om kommunale tilskud vedr. promovering af Ejsing eller kulturelle tiltag.Diverse taler og pressemeddelelser m.v.

D. Diverse tiltag i 2007

Bålhytten

Bredbånd. Energi midt lagde fiberbredbånd ned i Ejsing, inden for byskiltet.

·           måske siden ude på landet! Tag en folder med hjem!

Vej Chikaner/ bump på Gl. Landevej ved skolen.

Opslag på søjle ved EBK’s sportsfest for at promovere de forskellige foreninger.

Power-point show 1 mdr. i døgndrift i den gamle slagterbutik, Søndergade i Vinderup.

Uddeling af velkomsthilsner og Ejsing folder til nye beboere.

Hjemmesiden


E. Afslutning.

Ja, det var så det og som det fremgår af halvårs kalenderen, er vi allerede langt med planlægning af arr. 2008.

Forårsfesten 15/3 2008

Vinsmagning og musikcafe

Fortælle aften ved bålhytten

Skt. Hansfest

Evt. Åben landsby

Fordragsaften og julearr.

Gøremål og økonomi i 2008:

Noget af det vi nok kommer til at få stigende udgifter til er:

·           PR – annoncering, husstandsomdeling af foldere m.m.

·           Fremstilling af nye Ejsing foldere

·           Vin til tilflyttere

·           Forplejning (kaffe m.m.) ved diverse møder.

·           Iværksættelse af diverse projekter

·           Div. Arrangementer

Vi håber at kunne øge indtægten ved:

·           Øget medlemstegning samt evt. øget kontingent.

·           Øge entré indtægterne ved simpel prisstigning

·           Indtægt ved salg af annonceplads til erhvervslivet – f.eks. på vores hjemmeside, eller ved genfremvisning af spots.

·           Ansøgning om økonomiske midler ved forskellige fonde og andre instanser.

Ad 2: formandens beretning blev bakket op og godkendt