Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Velkommen til Ejsing Beboerforenings generalforsamling 2009.

Dejligt at så mange er kommet. Dejligt at vi har ca. 150 medlemmer. Det er også sådan en aften, vi skal huske at byde velkommen til Ejsings nye beboere. Jeg synes ikke, det skal kaldes nysgerrighed, når man spørger – hvem er det, der sidder der – nej det er interesse for sine medmennesker. Det er lettere at hilse på folk, man véd, hvem er, og de fleste i sådan et lille lokal samfund som Ejsing, synes vel det er hyggeligt at folk hilser på hinanden. 

Nå, nu til årsberetningen. Det har været endnu et begivenhedsrigt år i Ejsing Beboerforening.Lidt om bestyrelsen og vores møder.Præsentation af Ole Olesen, Pia Nygaard, Anja Grønqvist, Harry Klith Sørensen (sekretær), Bodil Ebbesen (kasserer), Finn Damgaard (næstformand) og undertegnede Lis Krogager Ransborg (formand). Vi har ca. et bestyrelses møde pr. måned, dertil kan så komme forskellig møder i underudvalg. Vi er i år begyndt at holde møderne på skolen, og det fungerer rigtig fint. Det har i øvrigt medført at Anjas lille prinsesse er kommet ualmindelig tidligt i skole – hun var vel knap 1 mdr. gammel, da hun deltog – tro ikke man holder barsel- eller sygeorlov, når man først er kommet i EBF:). Vi har et rigtigfint samarbejde med skolen, skoleleder Jesper Møller – og pedellen, Finn:)  

Det har været en meget stor fornøjelse at være formand for EBF. Det er en meget engageret bestyrelse. Der er sjældent afbud. Dagsordnen er oftest lang – og punkterne drøftes livligt. Vi er ikke altid enige om, hvordan vi skal gribe en sag an – men heldigvis heller ikke altid uenige – og det giver en god dynamik. Når meninger brydes så opstår der nye synsvinkler, og det er en stor styrke i en bestyrelse. Det er også en stor styrke, at alle er villige til at gøre en indsats og påtage sig opgaver, og der er faktisk rigtig mange ting, der skal gøres. Vi kommunikerer også meget uden for møderne – og e-mail er en helt uundværlig ting i EBF. Det sparer os for en masse telefon snak – og alle får den samme besked, når man har tid til at læse den, og man kan svare ligeledes, når man har tid til det. Det fungerer rigtig godt.Vi får referat på mail dagen efter mødet, ofte går Klith direkte hjem og skriver det ind, det er der helt styr på.

Det er der også på økonomien, som gøres op efter hvert arr. På den måde sørger Bodil for, at vi altid er orienteret. 

Vi bestræber os på at leve op til foreningens formål  §2 i vedtægterne for Ejsing Beboerforening (EBF)

Foreningens formål er at styrke kontakten mellem Ejsing sogns beboere, ved at arrangere sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter, og varetage fælles beboerinteresser over for kommunalbestyrelsen og andre myndigheder.

Sidst nævnte skete i 2008 i form af:

Indsendelse af Høringssvar til Holstebro Kommune vedr. Kommuneplanstrategien og høringssvar vedr. lokalplan 1039 ang. den kommunale udstykning på Gl. Landevej. Vi fremkom med nogle ændringsforslag vedr. stikvejene, placeringen af bassin for regnvand og beplantning m.m. - men det blev der desværre tilsyneladende ikke taget notits af. 

Vejchikanerne ved Ejsing skole, har vi bedt om at få fjernet, da de tilsyneladende ikke havde nogen positiv effekt, hvor de stod. Projektgruppen til Ejsing forskønnelse arbejder på en bedre løsning. Det gælder også trafiksituationen i Ejsing, med det farlige kryds midt i byen. Vi har ind rapporteret flere steder i området, hvor vi mener, at vejforholdene er farlige, og vi har også indgivet ønske om cykelstier. Så må vi se om Ejsing kommer i betragtning i år under kommunens trafikplan 2009. Ole har kontakt med Jørgen Kamp Hansen fra trafik og miljø afdelingen.Desuden har vi indsendt en skrivelse, hvor vi opfordrer kommunen til at genoptage vedligeholdelsen af kirkestien (mellem Skivevej og Ejsing) – vi afventer svar.

Vi har indsendt skrivelse vedr. høring fra Postdanmark – ang. lukning af postbutikken i Lokalbrugsen. Vi indsendte et brev, hvor vi beklagede serviceforringelsen, men resultatet blev dog at postbutikken lukkede. Heldigvis tømmes der stadig postkasse sidst på eftermiddagen, og der forhandles frimærker.

Vi har deltaget i 2 fællesmøder med de andre borger/beboere foreninger, L.A. G. og Holstebro kommune. På det ene fortalte vi lidt om opstarten af vores projektgrupper og på det andet lærte vi lidt om fundraising, det kan jo blive vældig nyttigt.

Vi har også haft nogle særdeles positive oplevelser, bl.a. fik vi tilsagn om en kommunal underskudgaranti på 10.000 kr. fra Kulturudvalget, ved et kommende kulturelt arrangement, som vi skal i gang med at planlægge.... og efter forespørgsel fra en deltager på sidste års generalforsamling, skrev Klith ansøgning om at fåBogbussen til Ejsing..og nu er den her, hver torsdag kl. 15.25 ..husk at benytte den. Man kan bestille på nettet og hente bøger m.m. i bussen. Fin lokal service. 

Vi har også ansøgt om at få en hjertestarter til byen. Det fik vi afslag på.

Lidt om hvordan vi prøver at gøre opmærksom på vores forening… og i særdeleshed, hvordan vi prøver at få Ejsing på landkortet.

Vi sender ofte meddelelse til pressen, når der foregår noget herude – ofte bringer de en lille notits og af og til en større artikel.F.eks. sidste års forskønnelsespris til Britt og Esben Rochatis hus på hjørnet ... den var i avisen flere gange.

Vi prøver også at få lavet nogle gode annoncer for vores arrangementer.. men det koster!!

Vi udbringer velkomsthilsner til nye Ejsingboere, som slår sig ned som fastboende her. Én fra bestyrelsen køre ud med en flaske Ejsing vin og byder Velkommen til Ejsing. Det koster også… men vi tror på, det er en god idé – og håber, I vil hjælpe med at give besked, når I får nye naboer.

Vi udsender i samarbejde med de øvrige foreninger, ½ års kalenderen.Vi omdelernytårsbrev til alle husstande.

Vi har indført brug af brevpapir med Logo (tegnet af Liv Grud Vestbjerg)

... og Ejsing er kommet med i en bog: 99 værdier. Kulturkanon for Holstebro kommune.

Vi indsendte forslag om Ejsing Kirke og Geddal Strandenge.Kirken er med blandt de 9 kirker, Stærke Hans er med blandt de 9 historiske personer og Geddal Strandenge er med under de 9 naturværdier på den måde, at ” græssende husdyr i landskabet ” er fotograferet på Geddal strandenge. 

Så vi er meget ihærdige med at promovere Ejsing og sidst, men ikke mindst, skal nævnes vores hjemmeside, www.ejsing-egebjerg.dk , som Klith har haft et meget stort arbejde med at oprette og opdatere. Jeg håber, det tekniske virke, så jeg kan vise jer den i aften. Brug den – og fortæl til andre, at den er der. Der ligger også en herlig film om Ejsing m. Pia Nygaard – filmet af Jacob Klith.

Sammen med de andre foreninger i Ejsing arbejder vi på at få lavet en Ejsing Portal. Det kan I nok læse om i avisen senere på året:)

Vi har et rigtig godt samarbejde med alle de andre foreninger og bestyrelser i Ejsing. To gange om året mødes de 16 formænd eller en anden repr. til Fælles formandsmøde, hvor vi drøfter, hvad der rører sig i Ejsing, og hvad vi måske skulle få til at røre sig i Ejsing.

Så er vi ved formålsparagraffen vedr. at arrangere sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter.

Det har vi også gjort et ihærdigt forsøg på at opfylde.

Siden generalforsamlingen sidste år

Har vi arr. Vinsmagning og Cafeaften i samarbejde med Lokalbrugsen. Det var et godt arrangement med ca. 85 deltagere – efter vinpræsentationen ved Carsten Døj, blev der valgt en Ejsing vin,  og Erik og Heidi spillede op til dans. Sæt allerede nu kryds ved fredag d. 6. marts – da forsøger vi at gentage succesen i år.

I år vender tilbage til konceptet med musikcafé – det bliver hyggemusik og viser og evergreens leveret af 4 sangglade Røddingboere.

Forårsfesten i Hallen arrangerede vi i samarbejde med Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing Boldklub, Ejsing Fritidsklub og Ejsing forsamlingshus. Det var en god fest – menoverskuddet var til at overse og blev brugt til fællesindkøb af lyskæde til hyggebelysning i hallen. I år holdes festen ”palmelørdag” den 4. april, og vi satser på, det bliver en herlig fest for alle aldersgrupper. Musikken er billigere, så vi satser på overskud – med det kræver jo, at vi møder talstærkt op. Orkestret hedder Moove it – så mon ikke der skulle blive chance for en god danseaften.

X-factor dillen gik over landet – og vi fik chancen for at få vokalgruppen Vocaloca til Ejsing til 1.maj koncert i anledningen af sangens år. Der var store forberedelser – vi håbede på stort fremmøde – og annoncerede kraftigt i både aviser og radio. Vi fik også rigtig meget omtale af koncerten i Ejsing – og heldigvis havde vi en række sponsorer i baghånden, for det koster meget at arrangere den slags – lydanlæg, forsikringer, halleje, kodaafgift, honorar, annoncer osv. Det blev en rigtig god koncert ca. 270 gæster nød de sangglade indslag fra Vinderup koret, Blues bandet med bl.a. Poul Mathis og ikke mindst Vocaloca. Det bragte ikke penge i kassen – men det var en rigtig god oplevelse og gav god omtale af Ejsing.

I juni var der Holstebro festuge – og i samarbejde med Vestjysk Fortælleteater arrangerede vi Fortællinger ved bålet. Den 10. juni. Bålhytten var forinden gjort helt færdig med fine siddepladser hele hytten rundt.  Ca. 100 kan der sidde – og der var kommet grus og bålet virkede perfekt – men sommervinden susede kraftigt,  så der kom desværre kun ca. 30 og hørte de gode historier fortalt af Ingrid Hvass, Knud Jacobsen og Lene Skovhus. Via Odin-teatret fik vi besøg af en trommeslager og en danserinde fra Bali. Det var rigtig stemningsfyldt – og bålhytten fortjener virkelig at blive brugt til sådanne arrangementer.

Skt. Hans aften var bålhytten i brug igen. I samarbejde med Grundejerforeningen Østparken blev der holdt skt. Hans fest med ca. 50-60 deltagere. Det var også en god og stemningsfyldt aften.Så blev det efterår og tilbagevendende er et fællesarr.

Med menighedsrådet. Det blev besluttet at markere sangens år endnu engang her i Ejsing, så Kim Bech, musiklærer med fynd og klem, kom og spillede klaver og sang for til en række kendte sange, som han fortalte lidt om. Sangen gi’r vinger, hed arrangementet.  Undervejs fik de fleste vist også lært en enkelt eller flere nye sange. Det var en rigtig dejlig aften. Desværre var der kun 30-40 sangglade gæster den aften.

Så blev det adventstid, og igen samarbejdede vi med menighedsrådet om at arr. 1. søndag i advent.Som noget nyt forsøgte vi at lægge det om eftermiddagen, og det var tilsyneladende en succes. Først gudstjeneste med Luciaoptog og medvirken af konfirmander og minikonfirmander – derefter kaffe og kakao med juleboller i skolen.Vi havde købt 100 boller, og der var så mange gæster at bollerne måtte deles, og de fik ben at gå på. Det var bare dejligt og i år skal vi nok få købet nogle flere boller – så kom endelig igen.

EBF fik ved det arr. foræret en sølv dirigentklokke af Nancy Thomasen – så den må vi huske at benytte fremover.

Julemanden kom og fulgte os ned til torvet hvor der var opstillet et juletræ. Vi sang rundt om træet, og derefter dansede og sang børnene omkring det . I år havde viindkøbt ny diode kæde, og det så altså flot ud med alle de små lys på det store træ, som vi i Ejsing havde fået foræret af kommunen.

 

De 4 projektgrupper

Ind imellem alle disse arr. har vi i bestyrelsen været engageret i arbejdet i de 4 projektgrupper som vi startede op ved sidste års generalforsamling. Til et møde i april havde vi inviteret alle interesserede og rigtig mange mødte op. 30-40 personer i alle aldre. Vi fik opstartet 4 grupper, Ejsing holm gruppen, Ejsings forskønnelsesgruppe, Ejsing Kanon og Stigruppen. Efter generalforsamlingen får I en kort orientering om det arbejde. Grupperne har meget forskellige formål og er kommet i gang på forskellig vis, men i bestyrelsen er vi meget glade og stolte over, at der er kommet så godt gang i disse projekter.  Glæd jer til at høre om dem.

 

Økonomi

Så mangler jeg vist kun at fortælle lidt om økonomien – og selve regnskabet fremlægger Bodil jo om lidt. Jeg kan dog godt løfte sløret for at vores planer om atøge vores indtægter via sponsorstøtte lykkedes og tak for det. Til gengæld kneb det med at skabe fortjeneste ved vores arrangementer – udgifterne bl.a. til annoncer er altid en stor post – men vi vil fortsat gøre en ihærdig indsat for at øge indtægterne, så vi har nogle penge at indskyde i bl.a. vores projektgrupper. Derfor er vi også glade for vores underskudsgaranti fra kommunen, for så tør vi måske satse lidt højere – og løber ikke så stor en økonomisk risiko.

 

 

Et fremadrettet tilbageblik

Jeg synes 2008 har været et rigtig godt år i Ejsing Beboerforeningen. Mange traditionsbundne arrangementer og alligevel plads til flere nye tiltag. Der er ydet en meget stor frivillig arbejdsindsats i bestyrelsen, og jeg vil meget gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for det meget engagerede og positive samarbejde. Det er den slags der nytter, når man vil opnå resultater, og det synes jeg virkelig, vi har opnået.

Tak til jer alle.

Tak til Anja for din friske og unge indsats i flere år både med og uden barselsorlov og for ajourføring af vores skrapmapper med artikler og andet om hvad der rører sig i Ejsing.

Tak Klith for et fantastisk sekretær arbejde i flere år. Referater, bilag, opgaveark o.s.v. – alt er ført til protokols på bedste vis. Bålhytten var ikke blevet til noget uden dig – og hjemmesiden havde ligget brak, hvis ikke det havde været for din indsats.

Vi håber, I begge stadig vil møde op til arr. fremover,  og at vi indimellem må trække på jeres assistance, men vi forstår også godt at jeres familier gerne vil have større anpart af jeres tid og virke.Til forsamlingen kan jeg kun sige tak for god ro og orden.

Tak fordi I møder op og tager del i hvad, der foregår – gid I vil blive ved med det.Kom med forslag til, hvad beboerforeningen kan gøre en indsats for. Hvad vil I gerne der skulle ske her i Ejsing.

Jeg håber, der sidder nogle personer og brænder for at få mulighed for at komme til at arbejde i bestyrelsen – og jeg håber, jeg får mulighed for at komme til at arbejde sammen med jer :)             

Lis Krogager RansborgFormand 2008