Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

 

VELKOMMEN TIL EJSING BEBOERFORENINGS GENERAL FORSAMLING 2011

 

 

Efter det gode måltid suppe leveret af Steen Bilstrup til en favorabel pris,

håber jeg at I er klar til aftens øvrige program ( se overhead )

 

Kl. 19.30 - Generalforsamling iflg. vedtægterne – samt lodtrækning om 3 x 1 flaske Ejsing vin 2010

- Lokale tiltag ( ordet er frit )

Ca. 20.45 – Kaffepause

- Overrækkelse af Ejsing forskønnelsespris 2010

- Lokalpolitiker Niels Krawack fortæller om arbejdet i Byrådet i Holstebro kommune.

Ca. 22.00 - Afslutning med sang

 

Jeg vil gerne begynde med at præsentere bestyrelsen for EBF

Thomas Kristiansen – det unge friske pust – med eget autoværksted på Gl. Landevej – har heldigvis travlt men kan derfor desværre ikke finde tiden til bestyrelses arbejde og ønsker derfor ikke at genopstille. Er på kursus i aften og kunne derfor desværre ikke være med – men der skal alligevel lyde et : 1000 tak for indsatsen og den altid meget positive indgangsvinkel til tingene – vi håber Thomas fortsat vil være med på sidelinjen. Vi er sikre på, at han et af de mange unge håb, der også fremover vil gøre sit til at Ejsing er en levende landsby.

 

Eva Sørum-Poulsen. Bor i Østparken. Vores uundværlige web-master. Underviser på ingeniørhøjskolen i Herning og har mange arbejdsrelaterede opgaver, der medfører mange rejser i udlandet – og derfor kan hun desværre heller ikke længere finde tiden til bestyrelses arbejdet. Eva har lovet at fortsætte som web-master – og det er vi utrolig glade for. Også tusind tak til dig for din indsat i bestyrelsen, du er jo langt fra ”indfødt ejsingbo” og det har ofte været med til at give helt nye synsvinkler – og det er sundt, også for en forening. Vi er glade for, vi også stadig har dig på sidelinien og håber, du og din familie befinder jer rigtig godt her i Ejsing – for I hører til de få, der gerne vil rejse rigtig langt efter arbejdet for at kunne bo i en levende landsby.

 

Bestyrelsen har besluttet at vi ikke mere overrækker blomster m.m. som tak for indsatsen – men en klapsalve ville være på sin plads som tak til Thomas og Eva .

 

Desuden har vi :

Jan Museth, bor på Ejsing Mark – en af de nye unge kræfter i Ejsing. Blev valgt ind i 2010, så han er heldigvis ikke på valg. Giver altid gerne en hånd med – og er også med på entreprenørarbejdsholdet i Stiprojektgruppen.

 

Birgit Hansen, bor på Landtingvej – blev indvalgt i 2010 – og er heldigvis heller ikke på valg – påtog sig beredvilligt kasser posten – og er meget kompetent til denne post - klarer det til UG – tag godt i mod, når hun om lidt præsenterer regnskabet. Desuden har hun også påtaget sig det store og vigtige hverv at ajourføre og vedligeholde scrapbogen med avisudklip m.m. fra Ejsing og omegn.

 

Pia Nygaard, bor også på Landtingvej og er heller ikke på valg. Heldigvis. Hun er vores venlige og omhyggelige sekretær og skriver referater og opgavelister og påtager sig i øvrigt altid en masse ekstra opgaver – sidder bl.a. med i forskønnelsesgruppen og Åben landsby gruppen m.m.m.

 

Ole Olesen - Ejsing – næstformand – og ikke på valg. Heldigvis. Selvom han ikke er indfødt, er han den af os i bestyrelsen, der har boet længst i Ejsing – og han har stort kendskab til hele området, både i by og på land og ved hvad er rører sig her – og påtager sig også gerne en masse opgaver og er også med i forskønnelsesgruppen.

 

Så er der mig, Lis Krogager Ransborg fra Geddal. Jeg er formand og har været med i 4 år – og jeg er på valg i år – så nu har I chancen for at slippe af med mig, men det bliver ikke uden kamp, for jeg genopstiller :)

Jeg synes, det er vældig spændende at arbejde i Ejsing Beboerforening – og arbejdes, det skal der, for der er hele tiden mange jern i ilden her i Ejsing. Jeg er desuden med i Ejsing kanon gruppen og økonomi og PR gruppen for Åben Landsby.

 

Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen – jeg glæder mig altid til at skulle af sted til møderne. Vi har mange punkter på dagsordnen – og diskuterer på livet løs – og deles pænt om opgaverne – og Pia skrive grundige referater - så vi ( næsten ) aldrig glemmer de opgaver, vi har påtaget os eller fået tildelt :). Derudover har vi en livlig mail korrespondance – og der er af og til ekstra møder i underudvalg eller med andre samarbejdspartnere, men almindeligvis mødes vi 1 gang hver måned – i et af Ejsing Skoles dejlige lokaler . Vi skiftes til at medbringe kaffe og brød. Møderne varer fra kl. 19 til ca. 22 og jeg kan kun opfordre til at I melder jer under fanerne, når vi om lidt skal opstille kandidater til bestyrelsen. Der er rigtig mange spændende ting at tage fat på ..og ellers har I jo muligheden for selv at bringe nye ideer på banen.

 

Så til årsberetningen – ifølge vedtægterne !

§ 2, formålsparagraffen, er næsten den vigtigste:

Foreningens formål er at styrke kontakten mellem Ejsing sogns beboere, ved at arrangere sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter, og varetage fælles beboer interesser over for kommunen og andre myndigheder.

Jeg begynder med det kommunale samarbejde:

Inden sommerferien sendte vi de nye Ejsing post kort med en personlig hilsen til alle politikere i Holstebro Kommunalbestyrelse, også kaldet Byrådet. Vi håber, de synes det var positivt med en personlig velkomst til byrådet med ønske om godt samarbejde med den nordlige del af kommunen – og en henvisning til vores hjemmeside, så de kan følge med i, hvad der foregår her i Ejsing.

Kort efter havde de fået øje på Ejsing, men det var ikke så godt. Skolen var kommet i sparkataloget.

I samarbejde med bestyrelsen for Ejsing skole og Børnehus arr. EBF straks et borgermøde for at informere og for at veje stemningen blandt Ejsingboere i forhold til. Kommunens spareforslag , der gik ud på at flytte 4-5-6-7 kl. til Vinderup Skole .

 

Skolens aula var fyldt med 170 Ejsingboere i alle aldre fra 20 år og op i firserne – det vidnede om meget stor interesse, og der var en meget god debat, hvor der fremkom mange forskellige synspunkter. Ingrid Hvass gjorde det flot som ordstyrer for de mange fremmødte. Flere af skolens lærere tog også del og skrev stikord op om fordele og ulemper ved forskellige former for skolestruktur som forsamlingen nævnte. Der kom rigtig mange tilkendegivelser, der var dog ikke så mange, der havde mod på at melde sig til de arbejdsgrupper, der efterfølgende skulle beskæftige sig dels med bevarelse af Ejsing skole i nuværende form og dels hvordan man starter en Friskole – det lykkedes dog at nedsætte 2 grupper, som skulle samarbejde med skolebestyrelsen – det gjorde de fint – bl.a. via skrivelser, indsamlinger og demonstration med skilte osv ved en byrådssamling – Ejsing skole blev taget af sparekataloget – i denne omgang.

Øvrig samarbejde med Holstebro kommune :

De seneste år har kommunen indkaldt alle beboer/borger foreninger i kommune til 2 årlige informations og samarbejdsmøder. Vi deltager altid med mindst 1 person.

Tidligere var det borgermesteren der deltog fra politikerside – i det nye byråd er det formanden for det nye udvalg, Erhverv og turisme, der står for kontakten. Formanden er John Thorsø . Han har dog været forhindret ved begge møder i 2010 – men vi fik fra et andet medlem en ganske kort præsentation af kommunens arbejde med landdistrikterne i kommunalbestyrelsens nye udvalg for erhverv og turisme . Desuden var der en repræsentant fra et konsulent firma som fortalte noget om ” projekt blomstrende landsbyer ”. Det virker næsten som tidsspilde og penge ud i den blå luft, hvis Landsbyerne igen skal igennem en runde med konsulentbistand fra et dyrt firma. Det var der i hvert fald ikke opbakning til dén aften.

Desuden var LAG’s generalforsamling henlagt til denne aften – så der blev ikke så meget til debat om hvad der rører sig i landsbyområderne – og hvad vi gerne vil have til at ske – man kunne næsten få det indtryk, at det faktisk også var meningen, der ikke skulle være tid til det !

Næste kommunale samarbejdsmøde var fundraisingskursus en lørdag i september – beboerforeningerne i kommunen skulle være ankermænd for at rundsende indkaldelsen til øvrige foreninger i lokalområdet – og det har vi også gjort i EBF – vi har jo det glimrende samarbejdsorgan : formænds møderne, hvor alle foreninger/råd mødes 2 gange årligt. Der var dog desværre ikke stor interesse herudefra til at deltage i dette kursus – så Klith, Svend og jeg var af sted her fra, og vi havde jo faktisk nok hørt om det meste forinden. Men vi fik udleveret nogle gode ideer til hvor og hvordan man kan søge økonomiske midler – og den samling ligger på vores hjemmeside under nyttige links.

 

Mht til økonomiske midler, så har vi en meget positiv ting af fortælle. Vi søgte kulturudvalget om til skud til at arrangere Åben Landsby. Vi vil styrke og fremvise landsbykulturen når den er bedst og fremvise den nordlige del af Holstebro Kommune. Vi fik 10.000 kr. og dem skal vi nok sørge for der bliver anvendt på en god og konstruktiv måde til glæde og gavn for mange.

Så er der også en lille opsamling af resultater fra sidste års ønsker og samarbejde med Holstebro Kommune. Cykelstien Tværmose/ Rose til Vinderup er under etablering, som I jo nok alle har bemærket. Det er da også særdeles positivt.

Grøn pulje vedr. lokale vindmøller er et andet stort område for beboerforeningen i samarbejde med andre foreninger / grupper. Det er en sum penge , i dette tilfælde ca. 600.000 kr. der frigives til ”good-will” ved opstilling af vindmøller. Det ser ud til at Vestfallen opstiller 3 store vindmøller syd for Ejsing, d.v.s. mellem Ejsing, Skivevej og Ålskovvej. Det er Holstebro kommunen, der skal ansøge om midlerne ved energinet.dk , men det er meningen, at der skal lyttes til lokale ønsker og i dette tilfælde er Vinderup jo også ret lokal ! Vi har drøftet forskellige muligheder både i bestyrelsen og i fællesformandsgruppen, og vi håber, at nogen her har forslag når vi efter generalforsamlingen, når til punktet: lokale tiltag – ordet er frit. Hvis ikke vi indsender ønsker, vil pengene naturligvis tilfalde andre projekter i Holstebro kommune.

Så vil jeg fortælle lidt om hvad vi har gjort for at :

Styrke kontakten mellem Ejsing sogns beboere ved sammenkomster af

kulturel, oplysende og selskabelig karakter

Jeg starter med generalforsamling 2010. Den var velbesøgt og vi fik lidt oplysning om stiprojektet og instruktion i hvordan man bruger hjertestarteren.

Næste arrangement var forårsfest 2010 : 212 deltagere – godt samarbejde mellem EBF, EBK, Hallen og forsamlingshuset . Det blev en god fest men kun ca. 2500 kr. til hver af de 4 foreninger. Der er meget arbejde før under og efter – i år har vi valgt musik i en dyrere prisklasse, da evalueringen pegede i den retning, og vi håber det bliver endnu bedre i år og med endnu flere festdeltagere, for det er nødvendigt, hvis det skal give overskud til foreningerne, hvilket jo også er en del af formålet med forårsfesten..

Så var der den 1. stiindvielse. Kirkestien fra Ejsing til den nyanlagte sti på Dæmningen langs Hostrupvej samt den lille sti rundt om søen ved Møgeltoften - pinselørdag d. 22. maj . Formand for natur, miljø og klima, Carsten Filsø klippede snoren. Der var rigtig mange deltagere i denne Pinsemotion !

2. stiindvielse d. 26. september : Den nyanlagte sti fra Hostrupvej til Vester Egebjergvej gennem rørskoven ved Vigen og ud over engarealerne. Aksel Nørgård rep. for Nordefonden klippede

snoren, også dette arrangement var velbesøgt . Stiindvielserne var først og fremmest arr. af Stiprojektgruppen, som hører under beboerforeningen men EBF bestyrelsen var med på sidelinjen med uddeling af øl og vand. Det har været en stor glæde at se de gode resultater.

 

Desuden havde vi arrangeret et Besøg på Hancock bryggerierne – kun for medlemmer. Vi var kun ca. 20 til en hyggelig aften med rundvisning og mange gode smagsprøver. Skolefesten var desværre blevet flyttet til denne dato – det påvirkede nok besøgstallet i negativ retning – men aftenen var booket næsten 1 år forud på Hancock, fordi det faktisk er nogle meget eftertragtede arrangementer, så vi kunne ikke sådan lige ændre datoen.

 

Skt. Hans fest ved Bålhytten. Fælles arr. med Østparkens grundejerforening Ca. 100 glade børn og voksne i godt vejr. Pia Nygård var aftenens lokale taler og lagde op til en i øvrigt meget hyggelig aften, har jeg ladet mig fortælle.

 

November arr. i samarbejde med menighedsrådet d.2. november : Musiker m.m. , Helge Engelbrecht fra Ansager, med emnet ”så spel da knejt !” Det var også en rigtig god aften – desværre var vi kun 60-70 personer – og så er det svært at få økonomien til at hænge sammen. Menighedsrådet påtog sig de økonomiske forpligtelser, så det arrangement har ikke belastet EBF.

 

Jeg må beklage at fejring af EBF’s 35 års jubilæum i november udgik – vi var i tvivl om, der var interesse for endnu et arr. i Ejsing – og vi kunne ikke rigtig finde kunstnere til en fornuftig pris – sidder nogen af jer med gode forslag til kommende arrangementer , modtages de gerne.

 

Vores sidste arr. i 2010 var Adventsarrangement 1 søndag i advent i samarbejde med Værge og menighedsrådet. Der meget stor opbakning i både kirken ( ca.. 220 ) hvoraf ca. 150 fulgte med over på skolen hvor EBF og menighedsråd bød på juleboller, kaffe og cacao, mens lokale spillemænd underholdt med julemusik . Vi sluttede af på torvet med juletræstænding og dans og sang om det store flotte juletræ, som vi har fået af kommunen. Nyt tiltag i år var fakkeloptoget – hvor fakler for en gang skyld ikke var foranlediget af en protestmarch – men kun anvendt som et oplysende og festligt indslag. Vi vil bestemt forsøge at gentage succesen.

 

Det var lidt om 2010 arrangementerne med kulturel, oplysende og selskabeligt karakter. Faktisk har vi sammen med de samarbejdende foreninger samlet en hel masse folk til mange vidt forskellige arrangementer . Det er vi rigtig glade for – og det håber der er flere der er :)

 

Desuden har vi brugt tid på :

2 halvårlige Formandsmøder : 18 inviterede foreninger/råd/bestyrelser i Ejsing :

Ejsing Boldklub, Butiks rådet i Brugsen, Mødestedet, Bestyrelsen for Ejsing skole og Børnehus,

Ejsing Fritidsklub, Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing forsamlingshus, Vestjysk fortælleteater,

Ejsing seniorboliger, Ejsing Landsbylaug Aps., kalenderudvalget, Ejsing fjernvarme, Ejsing vandværk,, Østparkens Grundejerforening, Ejsing KFUM, Ejsing Indre Mission, Ejsing Menighedsråd og Ejsing Beboerforening

Beboerforeningen står for indkaldelsen, og der plejer at være fremmøde fra af 10-15 personer – så det fungerer faktisk helt fint.

Der fortælles om hvad, der rører sig, og hvad vi kan arbejde sammen om her i Ejsing

Andre tiltag

Postkort – dobbelte A5 kort – motiverne er fotograferet af Tommy Dan Mortensen , Egebjerg og foræret til EBF. Vi synes det er blevet nogle rigtig flotte kort, som kan sende et budskab om hvor dejligt der er her i Ejsing og omegn. Vi håber I syens om kortene, de sælges her i aften og flere andre steder. Fast salg i Brugsen, DLG, Ejsing Camping og Vinderup Posthus eller ved henvendelse til bestyrelsen. 15 kr. pr. stik. 4 for 50 kr.

Vi er begyndt at give 1 pakke Ejsing kort som velkomsthilsner til nye beboere, vi har tidligere give en flaske Ejsing vin. Det kan være svært for os at holde øje med alle nye tilflyttere – så I er meget velkomne til at give os et praj, hvis I får nye naboer.

Vi har også sendt 1 kort til alle erhvervsdrivende i Ejsing samt bankerne, sammen med vores henvendelse ang. sponsorstøtte / annoncering på vores hjemmeside. Der er faktisk rigtig mange erhvervsvirksomheder her i Ejsing og nærmeste omegn . 48 i alt / heraf 23 positive – det er vi rigtig glade for, og vi vil prøve at gøre det endnu bedre i år. Klik ind og se vore sponsorer på hjemmesiden.

Bestyrelsen lægger også stadig kræfter i de 4 projektgrupper som blev dannet i 2008.

Ejsing kanon - flere nye indlæg – læs dem og styrk dit kendskab til Ejsing – og måske får du selv lyst til at bidrage med en historie eller foto til Ejsing kanon.! Tak til de mange der allerede har bidraget og arbejder med skriverier. Det er ret tidskrævende men meget spændende. Har du lyst til at være med så kontakt Jane Lenda, Klith eller undertegnede.

 

Sti projekt. Stort projekt og - stort pengebeløb fra LAG , 300.000 hvis stigruppen selv kunne skaffe tilsvarende beløb og det lykkedes efter velformulerede ansøgninger om penge til det velbeskrevne og planlagte projekt med 58.000 kr. fra friluftsrådet og næsten en kvart million fra Nordea fonden ( 228.000 kr. ) – 2 anlagte ruter i 2010. 1 mere på vej i år på Lauheden med forbindelse til Håsum enge – dejligt at også så mange lokale støtter op med arbejdskraft og bidrag på anden vis. Desværre er der nogle få nogle få der spænder ben for projektet fordi de ikke ønsker kortlægning af de ellers i forvejen offentlige tilgængelige ruter over deres matrikler.

Der ligger fotos, fortællinger og kort på EBF hjemmesiden. Brug dem – oplys om dem. Vær stolt af dem. Tak til de mange der har bidraget – der er stadig brug for arbejdskraft.

Henvendelse til Anja, Svend eller Kirsten. Senere får I økonomisk status v. Hans P. som er kasserer for stiregnskabet, da tilskudsmidlerne jo ikke må blandes sammen med beboerforeningens øvrige regnskab.

 

Ejsingholm: der er ikke noget egentligt projekt pt. – men vi sætter redningskranse op ved stranden – sponsoreret af TRYG fonden.

 

Forskønnelsesgruppen : Blomsterkumme ved indkørsel til Møgeltoften . Arbejder med ny indgangsparti til det lille anlæg ved Kirken / Børnehus .

Der arbejdes på forskellige andre tiltag. Har du lyst at være med, så giv besked til Pia eller Ole.

Så har vi også

Bålhytten : status quo – den må meget gerne benyttes – og kan bookes på forhånd og evt. lave aftale ang. toilet

Hjertestarteren , som har vinter ophold hos Ole Olesen – frit tilgængelig for alle men i beskyttelse mod frosten.

Scrapbogen – som før nævnt samler og indsætter Birgit mange avisudklip om hvad der sker i Ejsing – faktisk har vi en god mediedækning – takket være Marie Olesen fra De Bergske og Jan La Cour fra Skive Folkeblad.

Hjemmesiden – vi har drøftet meget, hvad der skal være med.. Eva er web-master.

Læs bl.a. Landsbynyt , se lokale fotos, læs årsberetninger , se halvårskalenderen og busplanen, se en video om hjertestarteren, læs historierne fra Ejsing Kanon, se kort over det nye stiprojekt og meget mere .

 

Dette var beretningen om alt det vi har beskæftiget os med i år.

Det har været rigtig dejligt med den store opbakning og rigtig dejligt, at vi har haft medlemsfremgang fra 126 til 175 medlemmer – håber I holder ved, og I må gerne opfordre andre til at støtte Ejsing beboerforenings arbejde for Ejsing og omegn.

Skulle I nu ikke kunne huske hele denne årsberetning – så bliver den lagt på hjemmesiden under feltet Beboerforeningen. Klik ind og se – der ligger årsberetningerne fra siden 2005 . På den måde kan man følge en del af arbejdet og udviklingen i Ejsing.

Vi har brug for friske kræfter i bestyrelsen – men har man ikke lyst til bestyrelsesarbejde 

har vi også brug for folk som lejlighedsvis vil give en hånd med f.eks. ved:

opstilling af borde m.m. samt oprydning til forårsfest.

Kagebagning til Skt. Hans festen eller stiindvielser m.m.

Forskellige opgaver i forbindelse med Åben Landsby

Evt. husomdeling af skrivelser for at spare porto – det giver i øvrigt et godt kendskab til området :)

Giv bestyrelsen et praj i aften – eller ved en anden lejlighed.

Tak for ordet – er der spørgsmål, står jeg og den øvrige bestyrelse gerne til rådighed.