Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

VELKOMMEN TIL EJSING BEBOERFORENINGS GENERAL FORSAMLING 2012

Efter det gode måltid suppe leveret af Steen Bilstrup til en favorabel pris,

håber jeg at I er klar til aftens øvrige program ( se overhead ) og at I kan holde ud til der serveres kaffe :)

Kl. 19.30 - Generalforsamling iflg. vedtægterne – samt lodtrækning om 3 x 1 flaske Ejsing vin 2011

Lokale tiltag:

-Pinsepilgrimsvandring v/ Ingrid Hvass

-Fælles hus i Ejsing v/ Lars Larsen og Anders Risum

Ca. 21 – Kaffepause

Oplæg ( fra møde : Mennesket har fødder, ikke rødder )og debat om fremtiden i Ejsing

Evt. overrækkelse af Ejsing forskønnelsespris 2011 ( udgår i år )

Ca. 22.00 - Afslutning med sang ( Når vinteren rinder i grøft... )

Jeg vil gerne begynde med at præsentere bestyrelsen for EBF

Troels Bertelsen – det unge friske pust – opvokset på Lauhede. Er landmand og gårdejer på Lauhede. Trådte ind i bestyrelsen med friske, unge og aktive kræfter. Desværre blev Troels hårdt ramt af en arbejdsulykke i foråret og arbejder nu intensivt med genoptræning. Er derfor mest med på sidelinjen i Beboerforeningsarbejdet. Blev valgt ind i 2011 – og er ikke på valg.

Heldigvis er

Bente Kristiansen fra Egebjerg trådt ind i bestyrelsen. Hun blev valt som 1. suppleant i 2011.

Hun er trådt aktivt og positivt ind i bestyrelsesarbejdet. Har været bosat i Ejsing/Egebjerg i mange år.

Niels Jørgen Mejdahl. Født og opvokset her på egnen og nu bosat i Østparken. Bidrager også meget både aktivt og positivt i arbejdet. Blev valgt ind i 2011. Ikke på valg.

Desuden har vi :

Jan Museth , bor på Ejsing Mark – en af de nye unge kræfter i Ejsing. Blev valgt ind i 2010, så han er på valg. Giver altid gerne en hånd med – og har også været meget aktiv på entreprenørarbejdsholdet i Stiprojektgruppen. Jan genopstiller heldigvis.

Birgit Hansen, bor på Landtingvej – blev indvalgt i 2010 – og er derfor også på valg – påtog sig beredvilligt kasserer posten – og er meget kompetent til denne post - klarer det til UG – tag godt i mod, når hun om lidt præsenterer regnskabet. Desuden har hun også påtaget sig det store og vigtige hverv at ajourføre og vedligeholde scrapbogen med avisudklip m.m. fra Ejsing og omegn. Birgit genopstiller heldigvis også.

Pia Nygaard, bor også på Landtingvej. Blev valgt ind i 2008 og er også på valg. Hun er vores venlige og omhyggelige sekretær og skriver referater og opgavelister og påtager sig i øvrigt altid en masse ekstra opgaver – sidder bl.a. med i forskønnelsesgruppen og var med i Åben landsby komiteen m.m.m. Pia genopstiller heldigvis også.

Ole Olesen - Ejsing – næstformand – også valgt ind i 2008 og derfor også på valg. Selvom han ikke er indfødt har han et stort kendskab til hele området, både i by og på land og ved hvad er rører sig her – og påtager sig også gerne en masse opgaver og er også med i forskønnelsesgruppen. Ole genopstiller heldigvis også.

Så er der mig, Lis Krogager Ransborg fra Geddal. Jeg er formand og blev valgt ind i 2007 – og jeg er ikke på valg i år .

Jeg synes, det er vældig spændende at arbejde i Ejsing Beboerforening – og arbejdes, det skal der, for der er hele tiden mange jern i ilden her i Ejsing. Jeg er desuden med i Ejsing kanon gruppen og var med i komiteen for Åben Landsby.

Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen – jeg glæder mig altid til at skulle af sted til møderne. Vi har mange punkter på dagsordnen – og diskuterer på livet løs – og deles pænt om opgaverne – og Pia skrive grundigereferater - så vi ( næsten ) aldrig glemmer de opgaver, vi har påtaget os eller fået tildelt :). Derudover har vi en livlig mail korrespondance – og der er af og til ekstra møder i underudvalg eller med andre samarbejdspartnere, men almindeligvis mødes vi 1 gang hver måned – i et af Ejsing Skoles dejlige lokaler . Tak for at det kan lade sig gøre – skolen og pedellen er altid beredvillige, når vi skal låne noget eller udsende meddelelser lokalt via skolens hjemmeside.Vi håber det gode samarbejde må fortsætte med Ejsing Friskole. Vi skiftes til at medbringe kaffe og brød. Møderne varer fra kl. 19 til ca. 22 . Hvis ikke man ønsker at stille op til bestyrelsen, kan man deltage i det frivillige arbejde på mange andre måder – det er blot at give os et praj om at man gerne vil give en hånd med.

Så til årsberetningen – ifølge vedtægterne !

§ 2, formålsparagraffen, er næsten den vigtigste:

Foreningens formål er at styrke kontakten mellem Ejsing sogns beboere, ved at arrangere sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter, og varetage fælles beboer interesser over for kommunen og andre myndigheder.

Jeg begynder med samarbejde med Holstebro kommune :

De seneste år har kommunen indkaldt alle beboer/borger foreninger i kommune til 2 årlige informations og samarbejdsmøder. Vi deltager altid med mindst 1 person.

Det er det nye udvalg, Erhverv og turisme, der står for kontakten, som formidles af Niels Sparvath . Ved møderne deltager flere af politikerne samtden lokale LAG bestyrelsen for Holstebro.

Vi har sammen med kommunens øvrige frivillige foreninger været inviteret til”Frivillig højskole” – som har været 3-4 foredrag . Fra EBF har vi deltaget da skuespiller Jens Arentsen optrådte i musikteatret – de øvrige foredrag har vi fundet tid at deltage i.

Her i januar var der på det fælles Borgerforeningsmøde foredrag med Johs. Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet. Det vil jeg fortælle lidt om senere.

Mht til økonomiske midler fra kommunen, så har vi igen i år en meget positiv ting af fortælle. Vi søgte kulturudvalget om til skud til kulturelle arrangementer og har igen i år fået tildelt 10.000 kr. Vi arbejder bl.a. på et arrangement i forbindelse med stierne – men det er lagt fra planlagt, så gode forsalg modtages med tak. Gerne i forbindelse med debatten efter kaffen.

Så er der også en lille opsamling af resultater fra tidligere års ønsker og samarbejde med Holstebro Kommune. Cykelstien Tværmose/ Rose til Vinderup blev indviet i 2011 .

2011 blev desværre også det år hvor kommunen valgte at nedlægge Ejsing skole.

Sidste år fortalte vi om Grøn pulje vedr. lokale vindmøller. Det har været drøftet i formandsgruppen og nogle af de andre foreninger har ansøgt om midler fra puljen.

Så vil jeg fortælle lidt om hvad vi har gjort for at :

Styrke kontakten mellem Ejsing sogns beboere ved sammenkomster af

kulturel, oplysende og selskabelig karakter

Jeg vil begynde med generalforsamling 2011. Den var velbesøgt og udover drøftelse af lokale tiltag fortalte Niels Krawack lidt om byrådsarbejdet I Holstebro Kommune. Måske bliver der også tid til det i aften..

Næste arrangement var forårsfest 2011 : ca. 170 – rigtig godt samarbejde mellem EBF, EBK, Hallen og forsamlingshuset . Det blev en rigtig god fest som også gav overskud ( Det fortæller Birgit nærmere om ) Musikken var et lidt dyrere Band end tidligere. Det hedder Collage og spillede så godt, at det er hyret igen til festen i år som er lørdag d. 31. marts. Dagen før Palmesøndag.

Skt. Hans fest ved Bålhytten d. 23. juni . Fælles arr. med ØstparkensGrundejerforening ca. 75 voksne og rigtig mange børn var mødt op i det gode vejr. John Pedersen fra Østparken holdt en god og festlig båltale og der blev sunget, snakket , leget og bagt snobrød, så det blev en rigtig god familie aften.

Stiindvielse d. 29. august. Stigruppen arrangerede indvielse af Lauhede ruten – som er en dejlig rute, der skal opleves. Det var den sidste etape i stisystemet. Det var dog et vældigt blæsevejr med spredte byger dén aften, men ca. 100 var mødt op i godt humør – både fra Håsum og Ejsing siden. Den nye sti er nemlig forbundet med Håsum enge stien. Naturvejleder Bo Boyesen Larsen fortalte om naturen omkring Lauhederuten og udviklingskonsulent Anders Storegård Rask fortalte om Håsum strækningen. Der var Indvielses tale af tidligere folketingsmedlem, nuværende byrådsmedlem i Skive Poul Erik Christensen og Carsten Filsø, formand for natur og miljø udvalget i Holstebro Kommune og desuden fik jeg æren af at holde tale for de fremmødte og ikke mindst æren af at takke de mange frivillige som har udført et flot arbejde på stiprojektet. Stigruppen bød på frisksmurte sandwiches og øl og vand sponsoreret af Genfa og Håsum borgerforening.

Rundt på bordene har vi uddelt de flotte foldere som stigruppen har fået lavet.

Åben Landsby løb af staben søndag d. 18. september. Vi har både i EBF og formandsgruppen i flere år talt om at gentage succesen fra 2002 – og i år blev det så til noget og det blev et rigtig godt arrangement. Vi ville naturligvis gerne at endnu flere udfra havde besøgt Ejsing, den levende landsby – og vi havde håbet på lidt bedre vejr – men jeg tror alle der kom fik en god oplevelse med både fra Gudstjenesten og rundvisningen i kirken, virksomheds og forenings udstillinger i hallen samt underholdning med musik og trylleri for børn og desuden besøg i de mange åbne forretninger og ud i det blå ved bilorienteringsløbet. Der blev lagt rigtig mange frivillige timer i arrangementet og rigtig mange af de erhvervsdrivende bidrog på aktiv vis ved både at promovere deres virksomhed og Ejsing – og de bidrog med mange penge til arrangementet . Der blev et overskud på ca. 8500 kr. som står på konto til en anden god gang evt. med et lignende arrangement.

Rundt på bordene har vi uddelt foldere som var i overskud – dels for at I kan gense det flotte Logo og for at I kan se hvor mange virksomheder der faktisk er i Ejsing.

November arr. i samarbejde med menighedsrådet d. 18. november : Foredrag med Marianne Jørgensen ” Fra bypige til bondekone” . Det var et vældig fornøjeligt foredrag, hvor lattermusklerne blev rørt. Marianne Jørgensen er forfatter og foredragsholder- og bondekone på en stor herregård i Selde. Desuden er blev hun for et par års siden kendt i TV midts udsendelse ”hånden på hjertet”

Vores sidste arr. i 2010 var Adventsarrangement 1 søndag i advent i samarbejde med Værge og menighedsrådet. Der meget stor opbakning i både kirken ( ca.. 200 ) hvoraf ca. 130 fulgte med over på skolen hvor EBF og menighedsråd bød på juleboller, kaffe og cacao. En sød og frisk nissedreng uddelte bolsjer og slikkepinde. Det var en kold og stormfuld eftermiddag, så vi sendte en stafet hen på torvet for at tænde det store juletræ som vi havde fået af kommunen. Men vi valgt at blive på skolen og sang og dansede om juletræet der. Faklerne har vi så til i år – hvor vi håber vejret er bedre, for vi fastholder bestemt traditionen med adventsarrangement for hele familien 1. søndag i advent.

Det var lidt om 2011 arrangementerne med kulturel, oplysende og selskabeligt karakter. Faktisk har vi sammen med de samarbejdende foreninger samlet en hel masse folk til mange vidt forskellige arrangementer . Det er vi rigtig glade for – og det håber der er flere der er :)

Desuden har vi brugt tid på :

2 halvårlige Formandsmøder : 19 inviterede foreninger/råd/bestyrelser i Ejsing :

Ejsing Boldklub, Butiks rådet i Brugsen, Mødestedet, Bestyrelsen for Ejsing skole og Børnehus,

Ejsing Fritidsklub, Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing forsamlingshus, Vestjysk fortælleteater,

Ejsing seniorboliger, Ejsing Landsbylaug Aps., kalenderudvalget, Ejsing fjernvarme, Ejsing vandværk,, Østparkens Grundejerforening, Ejsing KFUM, Ejsing Indre Mission, Ejsing Menighedsråd , Grundejerforeningen Åbne Vidder, Ejsingholm og Ejsing Beboerforening

Beboerforeningen står for indkaldelsen, og der plejer at være fremmøde fra af 10-15 personer – så det fungerer faktisk helt fint.

Der fortælles om hvad, der rører sig, og hvad vi kan arbejde sammen om her i Ejsing

 

Andre tiltag i EBF regi:

Postkort – dobbelte A5 kort – motiverne er fotograferet af Tommy Dan Mortensen , Egebjerg og foræret til EBF. Oplaget er næsten udsolgt – vi arbejder på udgivelsen af nye – har nogen af jer forslag til nye motiver, så hører vi gerne fra jer.

.

Vi 1 pakke Ejsing kort som velkomsthilsner til nye beboere. Det kan være svært for os at holde øje med alle nye tilflyttere – så I er meget velkomne til at give os et praj, hvis I får nye naboer.

Vi har også sendt 1 kort til alle byrådsmedlemmer i Holstebro Kommune i forbindelse med invitation til Åben Landsby.

Hjemmesiden . Eva Sørum Poulsen er stadig webmaster – og mange tak til hende for det. Vi har besluttet at det kun er arrangementer og andre tiltag som har med Beboerforeningen at gøre, som lægges på hjemmesiden.

Vi har et link med sponsorer. Det er de lokale erhvervsvirksomheder her i Ejsing og nærmeste omegn . Ca. 50 - vi har netop udsendt materiale igen ang. annoncering på hjemmesiden. Vi sprang over i 2011 – hvor alle fra 2010 var gratis med, pga. af udgifterne i forbindelse med Åben Landsby

Klik ind og se vore sponsorer på hjemmesiden.

Bestyrelsen lægger også stadig kræfter i de 4 projektgrupper som blev dannet tilbage i 2008.

Ejsing kanon - flere nye indlæg – læs dem og styrk dit kendskab til Ejsing – og måske får du selv lyst til at bidrage med en historie eller foto til Ejsing kanon.! Tak til de mange der allerede har bidraget og arbejder med skriverier. Der er kommet nye indlæg i 2011 – bl.a. Flemming Bjerregård Johansens beretning ” a ska sgu æt mæ æ rutebigel ” – den er desuden med i Vinderup Arkivs Årbog 2011 .

Har du lyst til at være med så kontakt Jane Lenda, Klith eller undertegnede.

Sti projekt. Har netop i år færdiganlagt ruterne og udarbejdet foldere. Der er enkelte ting som skal færdiggøres i 2012 . Hvis ikke I allerede har været ude på ruterne så afsæt tid til det i år. Det kan anbefales. EBF har planer om at bruge stierne til diverse arrangementer.

Der ligger fotos, fortællinger og kort på EBF hjemmesiden. Brug dem – oplys om dem. Vær stolt af dem. Er der spørgsmål så kontakt Svend Ebbesen, Anja Grønquist eller Kirsten Traberg

Forskønnelsesgruppen : Blomsterkumme ved indkørsel til Møgeltoften . Der er lavet flot nyt indgangsparti til det lille anlæg ved Kirken / Børnehus ( Kim Nygaard har udført arbejdet og Vinderup Bank har sponsoreret materialerne ) .

I efteråret er der lagt en masse blomsterløg ved indfaldsvejene til Ejsing og Egebjerg. Vi glæder os til at se det blomstrende resultat til foråret.

Der arbejdes på forskellige andre tiltag. Bla arbejdes der med planer om en skovlegeplads i forbindelse med Kirkestien. Har du lyst at være med, så giv besked til Pia eller Ole.

Så har vi også

Bålhytten : status quo – den må meget gerne benyttes – og kan bookes på forhånd og evt. lave aftale ang. toilet

Hjertestarteren , som har vinter ophold hos Ole Olesen – frit tilgængelig for alle men i beskyttelse mod frosten.

Redningskranse fra Trygfonden – 1 stk. opstillet ved Slusen og 1 er afleveret til Grundejerforeningen Åben Vidder til opstilling ved Ejsingholm

Scrapbogen – som før nævnt samler og indsætter Birgit mange avisudklip om hvad der sker i Ejsing – faktisk har vi en god mediedækning – takket være Marie Olesen fra De Bergske og Jan La Cour fra Skive Folkeblad.

Hjemmesiden – vi har drøftet meget, hvad der skal være med.. Eva er web-master.

Læs bl.a. Landsbynyt , se lokale fotos, læs årsberetninger , se halvårskalenderen og busplanen, se en video om hjertestarteren, læs historierne fra Ejsing Kanon, se kort over det nye stiprojekt og meget mere.

Dette var beretningen om alt det vi har beskæftiget os med i år.

Det har været rigtig dejligt med den store opbakning og rigtig dejligt, at vi har desværre haft medlemstilbagegang fra 175 til 155 medlemmer. Skulle nogen sidde med viden om evt. årsag til tilbagegangen er iI velkomne til at fortælle os det. I må også meget gerne opfordre andre til at støtte Ejsing beboerforenings arbejde for Ejsing og omegn.

Skulle I nu ikke kunne huske hele denne årsberetning – så bliver den lagt på hjemmesiden under feltet Beboerforeningen. Klik ind og se – der ligger årsberetningerne fra siden 2005 . På den måde kan man følge en del af arbejdet og udviklingen i Ejsing.

Vi har altid brug for friske kræfter fra folk

som lejlighedsvis vil give en hånd med f.eks. ved:

opstilling af borde m.m. samt oprydning til forårsfest.

Kagebagning til Skt. Hans festen eller stiindvielser m.m

Evt. husstandsomdeling af skrivelser for at spare porto – det giver i øvrigt et godt kendskab til området :)

Giv bestyrelsen et praj i aften – eller ved en anden lejlighed.

Vi håber, I har bemærket vores planlagte arrangementer i 2012 – både på nytårsbrevet og i ½ års kalenderen – vi glæder os til at se jer igen.

Tak for ordet – er der spørgsmål, står jeg og den øvrige bestyrelse gerne til rådighed.