Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
EBF EJSING BEBOERFORENING GENERALFORSAMLING 2013
ÅRSBERETNING 2012  / DAGSORDEN:
 
 
Der indkaldes hermed til Generalforsamling (bestyrelsesmøde)
onsdag d. 6. februar kl. 19.30
i Ejsing Forsamlingshus (Ejsing Friskole).
De første 3 sider af nedenstående fremvises via overhead mens årsberetningen oplæses.
1.Godkendelse og underskrivning af referat
2.Deltagere: Bestyrelsen og ca. 30 ud af 168 medlemmer/ afbud
3.Afholdte arrangementer: evaluering af planlægning og afvikling
( hvad gik godt – hvad gik mindre godt - evt. forslag til ændringer – økonomien )
a.Generalforsamling 2012
b.Virksomhedsbesøg d. 29/2 på Fumac
c.Glaskursus hos Elisse glas 17/3
d.Forårsfest i Ejsing-Egebjerg hallen d. 31. marts
e.Affaldsindsamling m. Danmarks naturfredningsforening d. 22. april
f.Fortællevandring på Pilgrimsruten m. turistforeningen og Ingrid Hvass, Pinsedag d. 27. maj
g.Skt. Hansfest ved bålhytten m. Grundejerforeningen Østparken 23. juni
h.Efterårstur til Skånsø d. 16. oktober
i.Foredrag m. menighedsrådet: generalsekretær for folkekirkens nødhjælp 25. oktober
j.Formandsmøde for foreninger og bestyrelser i Ejsing, 14. november
k.Adventsarrangement m. menighedsrådet d. 2. december
 
4.Økonomi – kassereren har ordet
5.Opfølgning af EBF ansvarsområder
a.Bålhytten
b.Hjertestarter
c.Redningskranse
d.Formandsmøder
6.Opfølgning / nyt fra projektgrupper (EBF ansvarsområder)
a.Ejsing kanon
b.Stiprojekt
c.Forskønnelsesprojekt
7.Indkommen post
a.Vinderup arkiv – bevaringsværdige bygninger
b.LAG generalforsamling – udviklingsplaner
c.Forslag om indsamling af gave til Ejsing skoles 50 års jubilæum
d.Forslag om indsamling af gave til indvielsen af Ejsing Friskole
e.Indkaldelse til stormøde nr. 2 samt indsamling vedr. Nyt Fælleshus
f.Brev fra Holstebro Kommune vedr. ansøgning af kulturelle midler
g.Kommuneplan 2013 – revidering af 2009
h.Bogbussen – forespørgsel fra andre Borgerforeninger ang. underskriftindsamling
i.Skovrejsning forespørgsel om interesserede i vores område
j.Invitation fra De Bergske 13/11: sådan kommer du i Ugeavisen
k.Dialogmøde 26/11: Borgerforeninger og Holstebro Kommune
l.Brev ang. Ansøgning om årets Landsby pris
m.Forespørgsel fra medlem: hvorfor er EBF ikke synlig i medierne
n.Invitation til deltagelse i Holstebro festuge 2014
o.Forespørgsel fra Friskolen vedr. bevarelse af Ejsing anlæg
8.Opfølgning af punkter fra sidst indkommen post
9.Planlægning af kommende arrangementer
a.Generalforsamling
b.Forårsfest d. 23.marst med bandet Dukebox
c.Affaldsindsamling?
d.Virksomhedsbesøg?
e.Skt. Hansfest 23/6
f.Efterårsarrangement? Foredrag? Musik?
g.Adventsarrangement d. 1. december
h.??? Forslag fra medlemmer ??
10.www.ejsing-egebjerg.dk
11.Velkomsthilsner til tilflyttere. Fastboende i ejer bolig ☺
12.Ejsing postkort
13.Forslag til punkter til næste møde
14.Aflevering af avisudklip, bonner m.m.
15.Dato næste møde (2 møder frem) + hvem medbringer brød?
16.Evt.!
 
 
PÅ EGNE OG BESTYRELSEN VEGNE VIL JEG GERNE BYDE JER ALLE RIGTIG HJERTELIG VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2013.
VI ER IKKE SÅ MANGE SOM VI PLEJER – ER VIST I SKARP KONKURRENCE MED FODBOLDKAMP PÅ TV OG REJSEPLANLÆGNINGS AFTEN I VINDERUP – OG MÅSKE TRÆNGES DER TIL NYE TILTAG FOR AT LOKKE FLERE FOLK AF HUSE TIL GENERALFORSAMLINGEN – HAR I GODE FORSLAG, MODTAGES DE GERNE.
 
Allerførst får I en oversigt over aftenens program og når dirigenten er valgt, går vi straks i gang.
Jeg har lagt hovedet i blød for at aflægge årsberetningen på en anden måde – det er ikke voldsomt opfindsomt – men jeg har brugt vores faste punkter på dagsorden som udgangspunkt. Dels for at overskueliggøre hvad vi arbejder med – og for at vise hvor forskellige emner vi har på bane i årets løb.
1. Det grundige referat skrives af Pia og udsendes altid kort efter mødet. Så er ingen tvivl om hvem, der skal gøre hvad inden næste møde.
2.Deltagere: Jeg er rigtig glad for at foreningens medlemstal er støt stigende. I 2012 var vi168 medlemmer. Det er rigtig dejligt at der er opbakning til foreningen. Jeg vil gerne præsentere bestyrelsen som består af
•Yngste mand, Jan Museth, bor på Ejsing Mark. Med i stiprojektet. Indvalgt i 2010.
•Pia Nygaard, som bor på Landtingvej. Sekretær og med i forskønnelselsprojektet og webmaster sammen med Eva Sørum Poulsen. Indvalgt i 2008
•Birgit Hansen, Landtingvej. Kasserer og scrapbogholder. Indvalgt i 2010
•Ole Olesen, Geddalvej i byen. Næstformand og med i forskønnelsesprojektet. Indvalgt i 2008.
•Niels Jørgen Mejdal, bor i Østparken. Sidder i forårsfest udvalget og holder opsyn med bålhytten. Indvalgt i 2011 – derfor på valg i år og modtager genvalg.
•Bente Kristiansen, Egebjergvej. Altid klar med en håndsrækning. Kom ind som suppleant for Troels Bertelsen i 2011 – derfor på valg i år og modtager genvalg.
•Jeg hedder Lis Krogager Ransborg og bor i Geddal. Jeg er med i Ejsing kanon gruppen og har været formand for EBF siden jeg blev valgt ind i 2007. Efter 6 år på posten har jeg valgt at stoppe, eller i det mindste holde en pause og takker for en masse spændende oplevelser og udfordringer i foreningen i godt og positivt samarbejde med mange forskellige personer.
Det er faktisk rigtig spændende at sidde i bestyrelsen – og jeg kan kun opfordre til at stille op til det efterfølgende valg. Det er som oftest til gavn med nye kræfter i en bestyrelse.
Det er en kolossal lettelse for korrespondancen at vi alle er på mail og mobil telefon. Så kan vi hurtigt lave aftaler og træffe beslutninger som ikke blev klaret på det månedlige møde, som vi holder på Ejsing Friskole. Det var en del af købssaftalen med Holstebro kommune, at lokale foreninger må låne lokaler på skolen – og der er bestemt masser af hjerte-og husrum på skolen.
 
 
 
 
 
3.
Afholdte arrangementer i 2012
 
a.Generalforsamling 2012. ca. 50 deltagere. Kort indslag fra Anders Risum og Lars Larsen vedr. evt. nyt fælleshus ved skole-hal. Projektet er mig bekendt sat på stand by.
b.29. februar var der arr. Virksomhedsbesøg på Fumac (tidligere Handbjerg Møbelfabrik) Der var fin til slutning og fabrikken bød på en rigtig grundig rundvisning – havde endda indkaldt aftenarbejdere for at vi kunne se, hvordan arbejdet udføres. Tilslut var der kaffe.
Vi har talt en del om at genoptage succesen med virksomhedsbesøg.
c.I samarbejde med Elisse glas var der arrangeret glaskursus i marts med medlemsrabat. Kun få benyttede sig af det, men den slags samarbejde kunne måske også gælde inden for blomsterbinding, kunstmaleri m.m.
d.Forårsfesten i hallen i samarbejde med hal, boldklub og forsamlingshus gik også godt. Det ville være dejligt med flere festdeltagere, for der er jo en masse plads i hallen og hele arrangementet var veltilrettelagt og maden var lækker og bandet, Collage leverede god musik.
e.D. 22. april samarbejde vi med Danmarks naturfredningsforening. 16 personer mødte op til en travetur med affaldssække langs udvalgte veje. Der blev indsamlet 180 kg affald og en stor motor som lå smidt på P-pladsen ved Landtingvej. Efterfølgende blev der serveret pølser og kaffe og kage i Bålhytten
Kun 8 Ejsingboere deltog – så flere skal nok melde sig hvis vi skal gøre os forhåbninger om at der kommer folk fra naturfredningsforeningen og rydder op efter os. Vi har talt lidt med friskolen om at slå deres affaldsindsamlingsdag sammen med DN/EBF evt. på en lørdag. Kunne det være aktuelt med strandrensning? Forslag og frivillige deltagere modtages med kyshånd ☺.  Karen Margrethe kendt fra Vinderup Avisen var primus motor i 2012.
f.Pinsedag d. 27. maj var der Fortællevandring på Pilgrimsruten fra Stubbekloster til Ejsing Kirke. Arr. Begyndte ved solopgang 4.45 ved Stubbekloster og det var en skøn tur med fortællinger, sange og lækker mad undervejs. EBF og menighedsrådet stod for kaffe, frugt og brød i Landtingkapellet, da de ca. 100 deltagere nåede frem til fods. Ingrid Hvass og Turistforeningen stod for arr. Det kan anbefales at deltage i år.  Da er det vist godt nok ikke Pilgrims ruten forbi Ejsing, der benyttes.
g.23. juni var der Sankt Hans fest. Grundejerforeningen Østparken var medarrangør.
Båltaler Vilhelm Værge måtte melde afbud i sidste øjeblik efter tilskadekomst, men de ca. 50 deltager fik en hyggelig aften i og ved bålhytten trods det dårlige vejr. Vi har noteret at der nok var lavet for lidt PR for arrangementet. Det må der rådes bod på i år.
h.16. oktober blev der arrangeret eftermiddagstur for hele familien. Vi havde fået Ingrid Hvass til at hjælpe med arrangementet. En busfuld forventningsfulde børn og voksne kørte til jagthytten i Hvidemose. Hørte undervejs om Stærke Hans og senere på turen lidt om Holmens Gade, Moselandet, Hvidemose skole, Tørvefabrikation, kartoffelavl og meget mere. Ingrid fortalte spændende eventyr og sagn og der var konkurrence for børnene og ophængte røde æbler undervejs til bålpladsen ved Skånsø, hvor der blev serveret boller, kaffe, saft og kakao. Trods afslutning med silende regn var det en rigtig dejlig tur i efterårsferien med både lokale og udefrakommende. Holstebro Kommune havde gjort det økonomisk muligt i form af bidrag til kulturelt arrangement. Tak for det.
i.25. oktober var der foredrag i forsamlingshuset. I samarbejde med menighedsrådet, som havde hyret Generalsekretæren for Folkekirkens Nødhjælp, Henrik Stubkjær, som jo har familie her på egnen. Desværre kom der kun 35. Det undrede os en hel del.  Vi havde troet, at en sådan kapacitet også kunne trække folk til længere væk fra. Det efterlod os med spørgsmålet om, hvad er det vores medlemmer og andre i Ejsing gerne vil vi arrangerer? Hvem og hvad vil folk gerne betale for at se, høre og opleve?
j.EBF’s sidste arr. I 2012 var1. søndag i advent også i samarbejde med menighedsrådet. Familiegudstjeneste, kaffe og hygge i skolens aula. Fakkeloptog og julesange omkring det store flotte juletræ, hvor lysene blev tændt. Denne dag var der nærmest overfyldt  på byens lille torv. Dejligt. Holstebro kommune havde skænket og leveret juletræet. Tak for det.
 
4. Økonomi – vi plejer at drøfte overskud/underskud ved hver afholdt arrangement. Birgit kommer desuden med en opdatering på hvert møde vedr. øvrige indtægter og udgifter.
Dette punkt tager vi i aften under kasserens fremlæggelse af regnskabet.
 
 
5.Opfølgning af EBF ansvarsområder.
a.Bålhytten. Ejerskab i fællesskab med skolen. Hvis man vil være sikker på at kunne få Bålhytten en bestemt dato, kan den bookes på forhånd hos skoleleder Hanne Odgaard.
Der er stadig videoovervågning på – men kun i tilfælde af hærværk lukkes boksen op, så ingen skal tro, at deres sammenkomster i Bålhytten udspioneres. Bålhytten kunne bruges meget mere. Der er monteret ny grill rist i år. Vi overvejede at anskaffe vindbreaker til siderne, men opgav det, da det ville blive bekosteligt med fastmonterede, der kunne nedrulles og uhensigtsmæssigt med nogle, der skulle monteres efter behov og opbevares.
 
b.Hjertestarter. Batteriet tåler ikke frost – skulle udskiftes – Lotec står for udskiftning.
I år kom hjertestarteren i husly i tide i Ole Olesens frostfri garage på Geddalvej 33. Der bliver den til vinteren er ovre. Hjertestarteren er registreret, så alarmcentralen er orienteret.
c.Redningskranse. Ved Ejsingholm strand er den pt. ikke opsat, evt. pga. vinter.
Ved Slusen, Sdr. Lem Vig er den til rådighed hele året.
e.Formandsmøder. Forår og efterår. EBF indkalder og udsender dagsorden til alle foreninger og bestyrelser i Ejsing, som ønsker at være med. Deltagerantallet afhænger i nogen grad af dagsordnen – som alle i øvrig kan fremsætte punkter til. Det er en god måde på gensidig orientering. Der skrives referat, som sendes til formændene, som så skal videresende til deres øvrige bestyrelse. På den måde, orienteres mange.
 
6.Nyt fra projektgrupper (EBF ansvarsområder)
a.Ejsing kanon – der er kommet flere nye historier i årets løb. Klik ind på hjemmesiden og læs. Har du selv noget at fortælle, eller kender du nogen, der har, så er du velkommen til at henvende dig til Jane Lenda, Klith eller undertegnede.
b.Stiprojektet er nu afsluttet. Kun småting mht. til skilte m.m. mangler. Der er afsat penge/varer til vedligeholdelse. Der var penge i overskud som stigruppen blot afventer endelig bekræftelse på at den må overdrage til den skovlegeplads, som forskønnelsesgruppen arbejder på. En tilsvarende legeplads var også med i stigruppens første planer, men blev skåret væk, og derfor er det jo fint, hvis der alligevel viser sig at være lidt penge til opstarten at legepladsprojektet. Hans Pedersen og Svend Ebbesen har stadig styring på vedligeholdelse og økonomi, og har aflagt intern beretning til EBF bestyrelsesmedlemmer.
c.Forskønnelses gruppen bestående af Pia Nygaard, Ole Olesen, Bodil Ebbesen, Kirsten Marie Pedersen, Jytte Sørensen og Karen Hedegaard havde sørget for massevis af blomsterløg som henover forår og sommer har pyntet ved byskiltene i Ejsing – ved Mads Ransborgs hjælp, blev der også sat løg ved skiltene i Egebjerg, så vi har kunnet glæde os over 2 blomstrende landsbyer.
Udvalget arbejder på at lave en skovlegeplads i området ved kirkestien mod Egebjerg nær gravhøjene. Der er sendt spørgeskemaer rundt til børnefamilier ang. Interesse for projektet også mht. til frivilligt arbejde. Der har været positiv respons.
 
7. Indkommen post.
a.Vinderup arkiv. Er der bevaringsværdige bygninger i Ejsing området. Ikke noget der ville medføre fredninger eller andre konsekvenser for ejerne. Jan og Chresten blev sat på sagen. Der er ikke mange autentiske bygninger uden moderne renovering, men der blev indsendt 4 forslag Møgeltoft, Det stråtækte hus i Ejsing, Røgter boligen ved Bakgården og Pedellens hus over for skolen (tidstypisk, oprindelig og opført til en særlig funktion – pedellen skulle være bosat meget nær ved skolen).
b.Indbydelse til LAG’ s generalforsamling. Lokale aktions grupper i landdistrikterne. Der tildeles EU midler som LAG bestyrelsen fordeler rundt om i kommunerne. Svend Ebbesen er med her fra området. Der kan søges både af foreninger, privat og erhverv for at styrke bosætning i landdistrikter. Vær opmærksom på at sidste frist for ansøgning er 30. juni i år. Med mindre der kommer flere EU midler. Så skynd jer at få gang i nogle projekter - gerne nogle, der giver arbejdspladser. Det behøver ikke være baseret på frivilligt arbejde. LAG har også været med ind over de udviklingsplaner Holstebro kommune lavede med alle interesserede landsbyer. Det var dengang i 2007 vi i Ejsing tog fat på Ejsing Kanon, Stier og forskønnelse. Måske er det tid til en ny runde med nye projekter?
c.Trods en enkelt opfordring ville EBF ikke starte indsamling af penge til gave til en skole, der skulle lukkes, men til gengæld tog vi initiativ til gave fra foreningerne til Friskolens indvielse. Vi fandt prototypen på Sebedejstenen som Poul E. Nielsen ( Poul Mathis) har lavet. Han var med ved
d. overrækkelsen – det var jo også hans gamle skole, så vi fik Kunstværket til en fordelagtig pris.
 
e.Nyt fælleshus – udsat.
 
f.Ansøgning om kulturelle midler ved Holstebro kommune. Vi har fået 10.000 kr. Nu mangler vi blot en god idé til et velbesøgt arrangement.
 
g.Vi indsendte en liste vedr. bemærkninger til kommuneplanen, bl.a. om vigtigheden af at bevare offentlig børnepasningsmulighed i området, bedre sikring af vejkrydset midt i Ejsing, utilfredsstillende gadebelysning, udvikling af sommerhusområdet og mere attraktive strande bl.a. med genopstilling af handicap venlig kørebro ved ejsingholm. Cykelsti langs Landtingvej og tunnel under Skivevej med adgang fra cykelsti til Hedeområdet. Større udvalg af billigere byggegrunde (pt. kun 2 små tilbage i Østparken). Vi vil gerne bevare Ejsing som en levende landsby (også kaldet lokalcenter) i tæt samarbejde mellem borgere og kommune.
 
Her vil jeg gerne gøre opmærksom på at det netop er kommunens Borger- og beboerforeninger der inviteres til dialogmøde med kommunen – EBF tager derfor gerne punkter med fra andre bestyrelser via f.eks. de fælles formandsmøder. Nogen i Ejsing tror, at Landsbylauget har samme funktion/formål som beboerforeningen, men Landsbylauget er jo et anpartsselskab for byggegrundene på Møgeltoften.
 
h.Bogbussen kørte for sidste gang. Andre borgerforeninger lavede underskriftsindsamlinger imod – men EBF gjorde ikke. Bogbussen havde meget få lånere herude.
i.Skovrejsning – vi mener ikke det er aktuelt herude.
j.EBF deltog i på mødet med De bergske og fandt ud af at man kan få rigtig meget bragt i avisen, hvis man selv sørger for det bliver skrevet og sendt pr. mail. Det gør vi så og er i øvrigt meget, meget taknemmelige for Marie Olesens frivillige indsats for at skrive om alt det, der foregår i Ejsing.  Tak for det, Marie.
k.EBF deltog i dialogmøde sammen med Holstebro kommune og de andre borgerforeninger og LAG. Kommunaldirektør Lars Møller udtrykte stor velvilje til at lytte til os, der bor i landdistrikterne, men han gav også udtryk for, at vi i høj grad selv skal være medaktører.
l.Vi har ikke skrevet ansøgning til at modtage årets Landsbypris – det er svært! Har prøvet flere gange.
m.Hvorfor er EBF ikke meres synlig i medierne? lød spørgsmålet. Jeg kunne kun svare at vi forsøger at meddele til aviser og svare på høringer osv. fra kommunen – måske skal der ligge mere på vores hjemmeside? Gode råd modtages med tak.
n.EBF har ikke tilmeldt sig som medarr. Sammen med Odin Teatret og mange andre ved Holstebro Festuge 2014. Pt. Kan vi ikke finde tid og overskud til det. Måske et nyt medlem af bestyrelsen vil brænde for dén sag – så kan det nås endnu.
o.EBF har ikke ytret ønske om at det lille anlæg fra 70 erne ved Kirke/børnehus bevares. Vi har svært ved at tro, vi kan finde frivillige personer, der vil stå for opsyn og vedligehold og har derfor ikke gjort mere i sagen.
 
8.          Dette punkt bruges, hvis noget fra indkommen post skal genoptages.
9.          Planlægning af kommende arrangementer:
Som det fremgår, er der igen nye opgaver til bestyrelsen og nye forslag modtages gerne.
10.        www.ejsing-egebjerg.dk
Er halvårskalenderen blevet væk – kan du ikke finde annoncen for et kommende EBF arrangement – så klik ind på hjemmesiden. Hvis du vil læse om hvad EBF har udrettet i de seneste år, så findes årsberetningerne tilbage fra 2005.
Find også Ejsing kanon og kort over stierne fra stiprojektet, fotos m.m. – og ikke mindst: tjek listen med vore mange annoncører som støtter EBF og dermed lokalområdet. Desværre er der i årets løb lukket virksomheder og 3 ud af 4 banker har fået nyt navn – det er vilkårene i denne tid.
11.    Velkomsthilsner. EBF udbringer en hilsen til tilflyttere som er fastboende i ejerbolig. Pt. giver vi ikke til folk der bor til leje – er det en fejl?  Vi vil gerne have et praj, hvis der flytter nye ind på din vej ☺, det kan være svært at holde øje med alle ”afkroge”. Desværre er der meget få tilflyttere.
 
12. Ejsing kort …. Vores CD med billedmateriale og skabelon er afsendt til en virksomhed, som tilsyneladende ikke gør noget ved sagen – nu prøver vi igen, hos det firma, der lavede første layout. Håber det lykkes så vi har nye kort til tilflyttere og andre interesserede.
 
13. Forslag til punkter til næste møde – har Generalforsamlingen nogle forslag.
14. Aflevering af bonner og avisudklip til Birgit.
15. Fastsættelse af næste møde (aftaler 2 møder frem) – samt hvem der medbringer kaffebrød og drikkevarer. Ved januar mødet betaler EBF forplejningen. Møderne afholdes på Friskolen, ca. 1 gang. Pr. måned.
16. EVT. ….det punkt når vi aldrig ☺ og dog, måske under kaffen.
 
Disse var ordene i Formandens Beretning for 2012.
Er der spørgsmål, forslag eller andre bemærkninger så er det nu – og jeg og den øvrige bestyrelse vil forsøge at besvare.
 
Ejsing d. 6. februar 2013
Lis Krogager Ransborg