Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Ideen om en Ejsing Kanon er opstået via et projekt mellem Holstebro Kommune, Konsulentfirmaet Team2 og Ejsing Beboerforening. I 2007 blev Ejsing som et af 3 sogne udvalgt til at deltage i et projekt, ”Vækstgrupper for landdistriktsudvikling”, finansieret af Holstebro Kommune. Ideen var, at udforme en skabelon, en slags handlingsplan for målrettet udvikling af lokalsamfundet, dette i samarbejde med Team 2. I Ejsing udarbejdede vi en række mål, hvoraf Ejsing Beboerforening udvalgte bl.a. Ejsing Kanon.

Hvorfor kanon? Vil nogen spørge.

Kanoner, det kaldes litterære værker, der anses for særlig fremragende. Det kan vi måske ikke nødvendigvis kaldes dette – og dog? Men ordet har også en anden betydning: Kanon – er en kædesang, i hvilken flere stemmer efter hinanden påbegynder det samme tema – i dette tilfælde er temaet Ejsing.

Ejsing Kanon ønsker at beskrive sognets historie, kultur, natur og personligheder. Projektet er opdelt i sognets geografiske områder og deres specifikke historie samt de erhverv og personer, der knytter sig til stedet.

Informationerne er bl.a. indsamlet via interview. Nogle data registreres digitalt, således at både historien og de særlige dialekter bevares. Dele af Kanonen kan allerede ses på Ejsing Beboerforenings hjemmesidewww.ejsing-egebjerg.dk., og vi håber at rigtig mange har lyst til at kigge med og læse beretningerne. Ligeledes håber vi, at mange vil komme med flere historier, oplysninger og fotos. Egns arkivet i Vinderup er meget hjælpsom med oplysninger, og vi har fået lov til at henvise til links, der handler om Ejsing, på arkivets hjemmeside.

Vi, der arbejder på kanonen, er en blandet flok i aldersgruppen 45 – 85 år. Nogle er født og opvokset her, og nogle har rødder, der rækker langt tilbage i tiden her på egnen. Andre er flyttet hertil som unge, har stiftet familie her, og andre igen er lige kommet til egnen og har fundet den så interessant, at de har lyst til at dykke ned i historien og være med til at fortælle den for nuværende, tidligere og kommende Ejsingboere.

Ejsing Kanon skabes til glæde og gavn for nuværende og kommende beboere i sognet og turister på gennemrejse. Den beskriver og kæder fortid sammen med nutid og fremtid. Den beskriver et samfund, der har udviklet sig, og som fortsat ønsker at have sin egen identitet og særpræg på trods af kommunesammenlægninger og affolkning af landdistrikterne. Med et solidt greb i rødderne vil Ejsing sogn med dets særpræg og traditioner være et aktiv i den store kommune.