Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Spørgsmål vedr. Ejsing kanon

Udskriv Email

Vi vil gerne høre din personlige beretninger om tiden, du husker eller har hørt fortalt om fra dine forældre eller andre, der er født og/ eller opvokset i Ejsing. Indtil videre indsamler vi stof og redigerer det, inden det lægges ud på Beboerforeningens hjemmeside. Hvordan det derefter anvendes må tiden vise – alle må bruge det dog med henvisning hvor og hvem, man har det fra. Hvis vi redigerer i det, du sender til os, får du naturligvis mulighed for at se det, inden vi lægger det på nettet.

– hvis du indsender noget til os, som du har fra andre, vil vi gerne, du har sikret dig, at det må anvendes til at lægge på nettet..

Hvis du læser spørgsmålene igennem kunne du jo gøre dig nogle tanker om, hvad du husker, og hvad du kunne tænke dig at fortælle videre : om tiden der var engang .

Både om store og små - i by og på land - i lyst og i nød – til hverdag og fest – på arbejde og i fritid – i køkken og stue – i mark og i stald – ved mose og fjord - om fattig og rig og alle de andre . Forhåbentlig til stor glæde og gavn for mange tidligere, nuværende og kommende Ejsingboere.

Hvad hedder du ? – Hvad hed dine forældre ?

Hvor blev du født – og hvornår?

Har du søskende – hvad hedder de ? Kan du huske noget om barsel i hjemmet ?

Hvor voksede du / I op .

Hvad kan du fortælle om hjemmets indretning ?

Komfur – kakkelovn – stue – sovegemakker – toiletforhold osv.

Var der andre i jeres husstand ? Tjenestefolk, Bedsteforældre på aftægt eller andre ?

Hvis ja, har du så noget at fortælle om dit forhold til dem.

Hvordan forløb hverdagen med:

Arbejdet ude og inde - hvad bestod det i ?

Hvem gjorde hvad ? Hvad hjalp børnene med ?

Haven – hvordan brugte I den ?

Måltider – hvor og hvordan foregik det – hvad fik I at spise ?

Leg – hvad legede I med – og med hvem ?

Hyggestunder i familien - hvordan foregik det ?

Familiefester / gæstebud / høstfest – hvor foregik det – hvad fik man at spise ?

Helligdage / fødselsdage - hvordan forgik det ? Hvad fik man f.eks. at spise til jul ? – fik man gaver til jul og fødselsdag ?

Mindes du særlige tilfælde med sygdom og død i familien eller nabolaget ?

Hvor gik du i skole – hvordan foregik det ? Hvor gammel var du da du gik ud?

Hvordan kom du til skole ? – Hvad skulle man have med til skole ?

Var der særlige begivenheder som udflugter osv. ?

Var der mulighed for at dyrke fritidsinteresser ? Havde du nogen ?

Kirken – var børnene med til gudstjenester – hvordan kom man til kirke ?

Konfirmation – hvordan foregik det ?

Hvordan var forholdet / samarbejdet med naboer ?

Naturen omkring jer – fjorden, stranden, engene, afvandingen, slusen, vigen og udgravningen, mose og hede – hvilke oplevelser havde du dér ?

Hvor gammel var du, da du fik arbejde uden for hjemmet. Hvilket arbejde var det ?

Hvornår du flyttede hjemmefra ?

Hvorhen ?

Hvad kom du til at lave ? – kan du huske hvad du fik i løn – var det med kost og logi – hvordan var det ?

- hvordan var arbejdsvilkårene for dig - og evt. for andre på samme plads ?

Har du noget at fortælle om gården Ejsingholm ? eller andre steder på egnen -

såvel egne oplevelser – som fra andre du kender ?

Forsamlingshuset ?

Fattighuset ?

Butikker i Ejsing og Egebjerg – hvordan foregik indkøb til husholdningen ?

Kan du huske priser på f.eks. en is eller noget andet fra din barndom ?

Har du noget at fortælle om personer på egnen eller omrejsende ?

Præst, degn, købmand, sognefoged m.fl.

Rakkerne ?

Handelsrejsende ?

Skærslibere ?

Håndværk, fiskeri og andre erhverv

Er der noget du vil fortælle om opfindelser, som fik rigtig stor betydning for dig og din hverdag ?

Hvor slog du dig siden ned – stiftede du familie ? 

........( men det er en helt anden historie - medmindre det var her i Ejsing området ! )

Det er mange spørgsmål – du behøver slet ikke at svare på det hele – kun dét, du selv har lyst til at fortælle om - og kommer du siden hen i tanke om noget, du gerne vil fortælle – så giv endelig besked – så vi kan tales ved.

Hvis du er flyttet til Ejsing som ung eller voksen, vil vi også gerne høre historien om hvad der fik dig til Ejsing ? Hvordan du blev modtaget af folk på egnen ? Hvordan du oplevede ”de lokale” ? Hvilken udvikling har du oplevet på egnen fra du kom til nu ? Har du noget at fortælle om dit erhverv og udviklingen der ? og om dine fritids interesser ?

Du er meget velkommen til at kontakte de personer der står som kontaktpersoner.