Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Skolerne i Ejsing indtil 1962. v. Anny Kjær

Udskriv Email

Der findes på Vinderup Egnshistoriske Arkiv 6 plancher, som i ord og billeder fortæller om sognets skoler før og nu. Plancherne er lavet af Inga Klith og  H.P. – Hans Peter Christensen.

De 4 plancher beskriver de 4 skoler, som blev brugt frem til 1962. Dette år lukker skolerne og samme år indvies den nye ”Ejsing Skole”.

To plancher beskriver skolens start i 1962 og 25 års jubilæet i 1987.

Den nye skole - adr. Gl. Landevej 22 – skulle nu undervise alle børnene fra det store sogn til og med 7.kl.

Ejsing gl. Skole, Vinderupvej 9.

 Planchen Viser klassebilleder og skolebilleder. Der er en lærerfortegnelse, der går fra 1709 – 1962.

I 1709 nævnes den første degn – Ole Degn.

Ved skolelukningen i 1962 bliver der etableret et børnehus på stedet. Den gamle skolebygning blev revet ned, og der er på skolens areal bygget tre ældreboliger.

Råst Skole, Landtingvej 30.

I 1855 begynder skolen som pogeskole. 1888 oprettes et enelærerembede, dvs at skolen får samme status som de andre skoler i sognet. Planchen har skole - og klassebilleder med navne, en lærerliste og fortællinger fra 18888 og 1903 om stedets mangelfulde tilstand.

1962 sælges skolen for 15.000 kr. Kort tid derefter brænder den, men bliver genopbygget, så den fremstår som i dag.

Egebjerg Skole, Vester Egebjergvej 2.

Skolen bliver bygget her i 1902. Tidligere o.1875 startede skolen i Egebjerg i den tidligere brugs.

På planchen er der et klassebillede 1935 – 36, hvor alle elever er navngivet. Der er også en lærerliste 1875 – 1962. Skolebygningen bliver i dag brugt som privatbolig.

Hvidemose Skole, Hvidemosevej , (over for Rakkerhuset).

Det var fra dens start en privatskole. Skolen startede i 1894 og blev nedlagt 1962. Skolen blev derefter lejet ud.

1972 fortæller en avis om, at privatskoleforeningen afholder generalforsamling. På mødet og senere møder bliver det besluttet at sælge skolen. For midlerne opretter man et legat, som vil kunne søges af områdets unge.

Skolebygningen er der ikke mere. På grunden er der bygget et nyt hus.